Hyppää sisältöön

T&K-rahoitussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä käynnistää työnsä

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2023 9.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) rahoituksen käytön suunnitelmasta seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi. Työryhmän toimikausi on 20.10.2023–30.5.2024.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen T&K-menot nykyisestä vajaasta kolmesta prosentista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen ja voimassa olevan T&K-rahoituslain mukaisesti valtion T&K-rahoitus nousee 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä sillä edellytyksellä, että yksityisen sektorin panostukset kattavat kaksi kolmasosaa T&K-menoista.

– Hallituksen tavoite on saada Suomi takaisin kasvun tielle. Se onnistuu osaavien ja luovien ihmisten työllä, korkeatasoisella tieteellä sekä kaupallisilla innovaatioilla. Tämä vaatii myös sitä, että suuremmat yritykset panostavat nykyistä enemmän T&K-toimintaan ja yhä useampi pk-yritys ryhtyy siihen. Lisäämällä rahoitusta ja edistämällä houkuttelevaa toimintaympäristöä pyrimme tekemään T&K-toiminnan yrityksille entistä haluttavamman, toteaa elinkeinoministeri Wille Rydman.

– Erittäin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hallitus on sitoutunut tekemään historiallisen suuret panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Pitkän aikavälin suunnitelmaa tarvitaan, jotta voimme tehdä vaikuttavia päätöksiä rahoituksen kohdennuksista ja saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Hallitus on työssään sitoutunut parlamentaarisen TKI-työryhmän linjaamiin periaatteisiin, jotka ovat: ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys, vipuvaikutus, kokonaisvaltaisuus, tieteen vapaus sekä tutkimuksen ja koulutuksen laatu, vaikuttavuus, kilpailullisuus, yhteistyö, kansainvälisyys, globaalien haasteiden tunnistaminen sekä teknologia- ja toimialaneutraalius. T&K-rahoitusta kohdennetaan näitä periaatteita kunnioittaen.

Työryhmässä ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, Suomen Akatemia, Business Finland, Ammattikorkeakoulujen rehtorienneuvosto ARENE, Suomen yliopistojen rehtorienneuvosto UNIFI, tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET, Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ry: ja Suomen Yrittäjät. Suunnitelman valmistelua johtaa tutkimus- ja innovaationeuvosto TIN.

Asettamispäätös

Lisätietoja:

  • Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, TEM, p. 0295 047 105
  • Ylijohtaja Erja Heikkinen, OKM, p. 0295 330 101
  • Johtava asiantuntija Harri Länsipuro, TEM, p. 0295 047 305
  • Opetusneuvos Riina Vuorento, OKM, p. 0295 330 363