Työryhmän selvitys: Kolme toteuttamisvaihtoehtoa av-tuotantoon kohdistuvalle rahoitusvelvoitteelle

26.1.2023 9.35
LVM OKM
Selvitys Euroopan unionin AVMS-direktiivin mahdollistaman av-tuotantoon kohdistuvan rahoitusvelvoitteen eri toteuttamismalleista ja vaikutuksista on valmistunut. Työryhmä on tarkastellut AVMS-direktiivin mukaista mahdollisuutta velvoittaa audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat investoimaan suomalaisiin tuotantoihin.

Tule tapaamaan meitä Educa-messuille!

20.1.2023 13.00
OKM
Educa-messut järjestetään jälleen koronatauon jälkeen Helsingin Messukeskuksessa 27.–28. tammikuuta. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu messuille omalla osastollaan 6n60. Opetusministeri Li Andersson, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen vierailevat OKM:n osastolla molempina messupäivinä.

Heli Jantunen, Martti Koskenniemi ja Merja Penttilä uusiksi tieteen akateemikoiksi

19.1.2023 17.20
OKM
Heli Jantunen, Martti Koskenniemi ja Merja Penttilä. (Kuvat: Kai Tirkkonen ja Studio Kari Likonen Oy.)
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt kolmelle ansioituneelle tieteenharjoittajalle tieteen akateemikon arvonimen. Uudet akateemikot ovat professori Heli Jantunen, emeritusprofessori Martti Koskenniemi ja tutkimusprofessori Merja Penttilä.

B1-kielen opetusta lisätään 7. luokalla

19.1.2023 13.56
OKM
B1-kielen (suomi/ruotsi) opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla perusopetuksen vuosiluokilla 7–9. Valtioneuvosto antoi torstaina 19.1. asiaa koskevat asetusmuutokset.

Sivistyskatsaus kuvaa Suomen koulutus- ja kulttuurisektorin kehitystä viime vuosikymmenien ajalta nykypäivään

12.1.2023 9.30
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ensimmäisen Sivistyskatsauksen, jossa luodaan kokonaiskuva ministeriön hallinnonalan kehityksestä viime vuosikymmenten ajalta. 1990-luvulta alkanutta viimeisintä vaihetta leimaavia piirteitä ovat oppimistulosten heikkeneminen, suomalaisten koulutustason nousun pysähtyminen sekä toisaalta julkisten sivistyspanostusten hidas lasku.

Lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työpajatoimintaan selvitetty

16.1.2023 12.05
OKM
Työpajatyöryhmä on arvioinut työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta. Työpajatoimintaa on toteutettu monialaisena tukipalveluna kunnan, kuntayhtymien ja työhallinnon sosiaali-, työllisyys- ja koulutuspalveluille, siksi työpajatoimintaan vaikuttavat useat eri lait. Nuorisolain lisäksi työpajatoiminnan järjestämisestä ei kuitenkaan ole säädöstä.

Toisen asteen opiskelijoiden mielestä opinto-ohjaus toimii pääosin hyvin

16.1.2023 10.43
OKM
Fountain Park ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ovat selvittäneet OKM:n toimeksiannosta lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien oppivelvollisten näkemyksiä opinto-ohjauksen määrästä ja riittävyydestä. Ohjaus koetaan pääosin riittäväksi ja toimivaksi. Fountain Park selvitti lisäksi toisen asteen opiskelijoiden mielipiteitä opintojensa sujuvuudesta.

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Tiede- ja kulttuuriministeri