Hyppää sisältöön

Esittävän taiteen valtionosuusrahoitukseen osoitetaan ensi vuodelle 98 miljoonaa euroa 

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2022 13.54
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut esittävän taiteen valtionosuusrahoituksen vuodelle 2023. Valtionosuuksilla tuetaan musiikin, teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattimaista, vakinaista, säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa. Valtionosuuksina myönnetään yhteensä hieman yli 98 miljoonaa euroa.

Esittävän taiteen valtionosuusrahoitus perustuu vahvistettuihin henkilötyövuosiin ja toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaan yksikköhintaan. Näiden perusteella esittävän taiteen valtionosuuksina myönnetään vuodelle 2023 yhteensä 98 156 000 euroa. Musiikin osuus rahoituksesta on noin 24,8 miljoonaa euroa ja muun esittävän taiteen 73,4 miljoonaa euroa. 

Yksikköhintoihin on tehty indeksikorotus, joka on noin 4,3 miljoonaa euroa. Lisäksi on haluttu turvata, etteivät koronapandemiaan liittyvät toiminnan rajoitukset vaikuta laskennallisen rahoituksen tasoon. Tästä syystä yksikköhintojen perusteena käytetään koronarajoituksia edeltäneen vuoden 2019 kustannuksia. Asiaan liittyvä hallituksen esitys on annettu eduskunnan käsiteltäväksi valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Esittävän taiteen valtionosuus on pääsääntöisesti 37 prosenttia.  Korotettua 60 prosentin valtionosuutta voidaan myöntää, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai muusta kulttuuripoliittisesta syystä.

Rahoituksen ennakoitavuuden lisäämiseksi käytetään henkilötyövuosista päätettäessä pohjana monivuotisesta rahoitussuunnitelmaa. Musiikille on käytössä yhteensä 1155 henkilötyövuotta, joista korotettuja henkilötyövuosia on 35,5. Muulle esittävälle taiteelle osoitetaan yhteensä 2776,5 henkilötyövuotta, joista korotettuina 412 henkilötyövuotta. 

Yksikköhinta tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain. Vuodelle 2023 musiikin toimintayksiköiden yksikköhinta on 56 818 euroa (arvonlisäverollinen hinta 58 557 euroa). Muun esittävän taiteen yksikköhinta on 65 058 euroa (arvonlisäverollinen hinta 67 448 euroa). 

Valtionosuuden saajat on hyväksytty valtionosuusjärjestelmän toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Seuraavan kerran esittävän taiteen valtionosuuden piiriin on mahdollista hyväksyä toimijoita vuoden 2025 alusta.

Lisätietoja
kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285
kulttuuriasiainneuvos Laura Norppa, p.0295 330 050