Hyppää sisältöön

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin 100 toimintayksikköä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2021 15.37
Tiedote

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi tai toistaiseksi on hyväksytty sata esittävän taiteen toimintayksikköä. Musiikin alan toimintayksiköistä valtionosuuden piiriin hyväksyttiin 31. Muun esittävän taiteen toimintayksiköitä, kuten teatterin, tanssin ja sirkuksen toimintayksiköitä, otettiin valtionosuuden piiriin 69. Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen myötä valtionosuuksien määrään tulee samalla merkittävä korotus.

Musiikin alalta valtionosuuteen toistaiseksi oikeutetuksi hyväksyttiin 26 toimintayksikköä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki toistaiseksi valtionosuuteen hyväksyttävät toimintayksiköt ovat sellaisia, jotka ovat aiemmin saaneet valtionosuutta teatteri- ja orkesterilain nojalla. Kolmen vuoden määräajaksi oikeutetuksi hyväksyttiin viisi toimintayksikköä. 

Musiikin alan toimintayksiköistä 13 on sinfoniaorkestereita, 14 kamari- ja runko-orkestereita, joista kaksi keskittyy barokkimusiikkiin. Kaksi orkesteria on ns. viihdeorkestereita. Valtionosuutta saa myös yksi lastenmusiikkiin keskittynyt orkesteri, yksi kansanmusiikkiyhtye sekä yksi kamarikuoro. Lisäksi valtionosuutta saa yksi jazzyhtye/tuotantoalusta.

Muun esittävän taiteen alan toimintayksiköistä valtionosuuteen toistaiseksi oikeutetuksi hyväksyttiin 58. Toimintayksiköistä 53 on sellaisia, jotka ovat aiemmin saaneet valtionosuutta teatteri- ja orkesterilain nojalla ja viisi sellaisia, jotka ovat aikaisemmin saaneet Taiteen edistämiskeskuksesta harkinnanvaraista valtionavustusta. Kolmen vuoden määräajaksi oikeutetuksi hyväksyttiin 11 toimintayksikköä. Uusia teatterin, tanssin ja sirkuksen alan toimintayksiköitä, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet valtionosuutta, hyväksyttiin kaikkiaan yhteensä 12.

Muun esittävän taiteen toimintayksiköistä puheteattereita on 53, tanssiteattereita 14 ja sirkustaiteen toimintayksiköitä kaksi. Ruotsinkielisiä edellä mainituista on kuusi ja toiminnassaan selkeästi lastenesityksiin erikoistuneita yhdeksän. 

Päätös perustuu kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon valtionosuuden tavoitteet esittävän taiteen monipuolisuuden, kulttuuriseen moninaisuuden ja palveluiden valtakunnallisen ja alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Toistaiseksi hyväksyttävien toimintayksiköiden joukossa on edustettuna esittävän taiteen eri aloja ja genrejä. Esitystoimintaa tarjotaan eri yleisöryhmille. Toimintayksiköt myös sijoittuvat valtakunnallisesti laajalle alueelle ja alueelliset näkökohdat on huomioitu.

Kulttuuripalvelut ovat merkittävä osa alueiden elinvoimaa ja suomalaista sivistysyhteiskuntaa. On tärkeää, että kulttuuripalveluita on tarjolla eri puolilla maata. Valtionosuusjärjestelmä muodostaa taide- ja kulttuuripalveluiden selkärangan ja vivuttaa samalla myös kuntien ja yksityistä rahaa liikkeelle kulttuurin rahoittamiseksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.  

- Mielestäni olemme onnistuneet tällä päätöksellä tavoittamaan valtionosuusuudistuksen hengen; katsomaan esittävän taiteen soveltamisalaa laajasti ja turvaamaan taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden alueellisti ja valtakunnallisesti eri asiakasryhmille. Myös tavoite valtionosuusjärjestelmän joustavuudesta toteutuu, ja uusia toimijoita on saatu rahoitusjärjestelmän piiriin samalla, kun rahoitusta on voitu eri toimijoille lisätä, Kurvinen jatkaa.

Ministeriölle saapui 115 hakemusta, joista yksi hakemus peruttiin. Hakemuksista 36 kuuluu musiikin alan piiriin ja 79 on muuta esittävän taiteen alan toimintayksikköä. Valtionosuuden piiriin hakivat kaikki tällä hetkellä valtionosuutta saavat toimintayksiköt sekä 30 toimintayksikköä, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet valtionosuutta toimintaansa. Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle asiantuntijalausuntonsa hakemuksista.

Esittävän taiteen henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2022

Vuoden 2022 talousarvioesityksen mukaan esittävän taiteen valtionosuuksiin on vuonna 2022 käytettävissä yhteensä noin 94 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen osoitettu kahdeksan miljoonan euron lisäys.  Määräraha kasvaa kokonaisuudessaan noin 12 miljoonaa euroa vuoteen 2021 verrattuna. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen kautta tuettavan vapaan kentän toimijoiden määräraha kasvaa valtionosuujärjestelmän kokonaisuudistuksessa 6,8 miljoonaa euroa.  

Esittävän taiteen toimintayksiköille myönnettäisiin yhteensä 3931,5 henkilötyövuotta, mikä on 430,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021. Musiikin toimintayksiköille osoitetaan 1155 henkilötyövuotta ja muun esittävän taiteen toimintayksiköille 2776,5 henkilötyövuotta. Musiikin toimintayksiköiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 54 321 euroa (vuonna 2021 orkestereilla 49 763 euroa) ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 55 983 euroa (vuonna 2021 orkestereilla 50 962 euroa). 

Muun esittävän taiteen arvonlisäveroton yksikköhinta on 62 254 euroa (vuonna 2021 60 016 euroa) ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 64 539 euroa (vuonna 2021 62 339 euroa.) Arvonlisäverollista yksikköhintaa käytetään niillä yksityisillä toimintayksiköillä, jotka eivät ole arvonlisäveron palautusjärjestelmän piirissä.

Vahvistaessaan toimintayksiköiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuodelle 2022 ministeriö on vahvistanut myös kolmen tai kuuden vuoden rahoitussuunnitelman riippuen siitä, onko toimintayksikkö otettu valtionosuuden piiriin kolmen vuoden ajaksi vai toistaiseksi. 

Rahoitussuunnitelma ei ole sitova, mutta suunnitelma toimii pohjana seuraavien vuosien henkilötyövuosista päätettäessä eikä siitä ole tarkoitus poiketa, jollei valtion talousarvio tai toimintayksikön toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sitä edellytä. Yksikköhinta sen sijaan tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain.

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin hyväksytyt sekä henkilötyövuodet vuodelle 2022

Lisätietoja:
Musiikki: kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski, p. 0295 330 209
Muu esittävä taide: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285

Aiheeseen liittyvää

Esittävät taiteet (OKM)
Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen (OKM)  

Tiedotetta korjattu 29.10.2021 kello 14:59: Musiikin toimintayksiköille osoitetaan 1155 (ei 2776,5) henkilötyövuotta ja muun esittävän taiteen toimintayksiköille 2776,5 (ei 2777,5) henkilötyövuotta.