Hyppää sisältöön

Esittävän taiteen valtionosuudet vuodelle 2024 on vahvistettu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2023 10.12
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut esittävän taiteen valtionosuusrahoituksen vuodelle 2024. Valtionosuuksina myönnetään yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. Yksikköhintoihin on tehty indeksikorotus, joka on noin 2,56 miljoonaa euroa.

Esittävän taiteen valtionosuusrahoitus perustuu vahvistettuihin henkilötyövuosiin ja toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaan yksikköhintaan. Näiden perusteella esittävän taiteen valtionosuuksina myönnetään vuodelle 2024 yhteensä noin 100,7 miljoonaa euroa. Musiikin osuus rahoituksesta on noin 25,45 miljoonaa euroa ja muun esittävän taiteen (teatterin-, tanssi- ja sirkustaiteen) osuus 75,25 miljoonaa euroa.

Esittävän taiteen valtionosuus on pääsääntöisesti 37 prosenttia. Korotettua 60 prosentin valtionosuutta voidaan myöntää, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai muusta kulttuuripoliittisesta syystä.

Musiikille on käytössä yhteensä 1155 henkilötyövuotta, joista korotettuja henkilötyövuosia on 35,5. Vuodelle 2024 musiikin toimintayksiköiden yksikköhinta on 58 318 euroa ja arvonlisäverollinen hinta 60 103 euroa. Teatterille, tanssille ja sirkukselle on osoitettu yhteensä 2776,5 henkilötyövuotta, joista korotettuina 412 henkilötyövuotta. Vuodelle 2024 teatterin, tanssin ja sirkuksen henkilötyövuoden yksikköhinta on 66 743 euroa ja arvonlisäverollinen hinta 69 192 euroa. Henkilötyövuodet myönnetään valtion talousarvion rajoissa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lähtökohtana henkilötyövuosista päätettäessä on ollut ministeriön vahvistama henkilötyövuosien määriä vuosina 2023–2027 koskeva rahoitussuunnitelma.

Valtionosuutta saavat toimintayksiköt (31 musiikin ja 69 muun esittävän taiteen toimintayksikköä) on hyväksytty valtionosuusjärjestelmän piiriin vuonna 2022 toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Valtionosuusjärjestelmän piiriin hyväksyttyjen toimintayksiköiden osalta valtionosuuden edellytysten täyttymistä arvioidaan kolmen ja kuuden vuoden välein. Seuraavan kerran valtionosuuden piiriin on mahdollista hyväksyä toimijoita vuoden 2025 alusta.

Lisätietoja: 
musiikki: kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski, p. 0295 330 209
muu esittävä taide: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285 (23.10. >)