Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkojen rakentamiseen haettavissa avustusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2022 16.21
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen avustamalla liikuntapaikkarakentamista sekä avustamalla tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on mm. lisätä liikuntapaikkarakentamisen osaamista ja laatua. Käynnissä on nyt useampi avustushaku.

Liikuntapaikkarakentamisen avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustusta on mahdollista myöntää monenlaisten liikuntaolosuhteiden avustamiseen. Avustuksia suunnataan erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkahankkeisiin, jollaisia ovat mm. liikunta-, uima- ja jäähallit sekä urheilukentät ja lähiliikuntapaikat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannusarvio on yli 700.000 euroa. Kustannusarvioltaan enintään 700.000 euron hankkeissa valtionapuviranomainen on ao. aluehallintovirasto.

Avustushakemukset toimitetaan ao. aluehallintoviraston (AVI) sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakuaika: 25.11.-30.12.2022 klo 16.15.

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma 2024-2027

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Hanke, jonka kustannusarvio on yli 700 000 euroa, esitetään ensin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan.

Rahoitussuunnitelmaesitykset on jätettävä aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika: 25.11.-30.12.2022 klo 16.15.

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Liikunnan koulutuskeskukset ovat kokopäiväistä opetusta antavia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on järjestää liikuntaharrastusta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestö- ja seuratoimintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa.

Valtionavustus on tarkoitettu liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin, joiden rakentaminen alkaa vuonna 2022. Valtionavustushakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hakuaika: 25.11.-30.12.2022 klo 16.15.

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2024-2027

Rahoitussuunnitelma on pohjana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäessä valtionavustuksia liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin. Rahoitussuunnitelma tarkistetaan vuosittain kattamaan seuraavat neljä vuotta. Suunnitelma on ohjeellinen. Hakuaika: 25.11.-30.12.2022 klo 16.15.

Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus ja kehitystyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen osaamista ja laatua sekä edistää liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja ekologisuutta.

Tutkimusta tehdään mm. alan tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Tuloksia sovelletaan yhdyskuntasuunnittelussa sekä liikuntapaikkojen rakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Hakuaika: 25.11.-30.12.2022 klo 16.15.

Lisätietoja hakuilmoituksista:

Aiheeseen liittyvää

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelu