Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 – tutkija-artikkelit

Torstai 18.1.2024 klo 13.00 – tiistai 23.1.2024 klo 15.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

Eurostudentin kohderyhmiä ovat korkeakouluopiskelijoiden tilanteesta, toimeentulosta, sosiaalisesta taustasta ja liikkuvuudesta kiinnostuneet opiskelijat, asiantuntijat ja tutkijat sekä päätöksentekijät.

OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto järjesti opiskelijatutkimuksen ja tutkija-artikkeleiden ajankohtaisista teemoista tammikuussa kaksi Teams-webinaaria: 
 

Opintojen saavutettavuus, opiskelijoiden hyvinvointi ja digitaidot

Torstaina 18. tammikuuta klo 13–15

Eurostudent VIII: Opintojen saavutettavuus, opiskelijoiden hyvinvointi & digitaidot

Opiskelijan hyvinvointi koetuksella? Korkeakouluopiskelijoiden kokemat terveys- ja toimintarajoitteet, digitaalinen osaaminen ja opiskelu pandemian aikana

Yliopisto-opintoihin kiinnittymisen häiriötekijät ja opetuksen saavutettavuus eri koulutusaloilla

Diginatiiveja vai digimuukalaisia? Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden digitaaliset valmiudet


Opiskelijavalintauudistus & valmennuskurssit, kansainvälinen liikkuvuus

Tiistaina 23. tammikuuta klo 13–15

Eurostudent VIII: Opiskelijavalintauudistus & valmennuskurssit, kansainvälinen liikkuvuus 

Laajemmin ja varhaisemmin: Korkea-asteen opiskelijavalintauudistus ja muutokset valmennuskursseille osallistumisessa

Kansainvälinen näkökulma suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen

Lisätietoa: EUROSTUDENT-tutkimukset ja -analyysit