Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa merkittävän, 255 miljoonan euron lisärahoituksen tutkijakoulutukseen uuden tohtoripilotin kautta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin torstaina 8.2.2024 klo 9–11.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimineen Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin (VKF II) loppuseminaari järjestetään Helsingissä 14.2.2024 klo 12-16. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisestä!

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus (JOD) järjestää sidosryhmätilaisuuden erityisesti ohjausalan toimijoille. Tilaisuudessa kerromme suunnitteilla olevista ohjaajan palveluista sekä yksilölle rakentuvista palveluista ja kuulemme toimijoiden ajatuksia.

Järjestäjä: OKM, TEM

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon Kirjallisuuden vientikeskus FILIn neuvottelukunnan esityksestä ansioituneelle suomalaisen kirjallisuuden kääntäjälle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1975.

Lisätietoja: hannele.jyrkka(at)finlit.fi

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Kuhmossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Pienten lasten liikkuminen Suomessa 2023 -tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuus.

Järjestäjä: OKM