EUROSTUDENT-tutkimukset ja analyysit

Kansainvälissä EUROSTUDENT-tutkimuksissa selvitetään mm. nuorten korkeakoulutukseen pääsyä, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista Suomeen. Suomessa tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin käyttöön osana korkeakoulutuksen kehittämistä.

Seitsemäs EUROSTUDENT-tutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2018 internetkyselynä otokseen valikoituneille 25 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastasi Tilastokeskus. Tiedonkeruun pohjalta laadittavat raportit ja tutkimusartikkelit valmistuvat vuoden 2020 alkupuolella.

Edellisellä EUROSTUDENT- tutkimuskierroksella aineistosta julkaistiin korkeakoulututkijoiden analyyseja aiheeseen liittyvistä teemoista, joita ovat mm.

  • Opintojen eteneminen ja joustavat opintopolut
  • Kansainvälinen liikkuvuus
  • Koulutuksellinen tasa-arvo

Tutkimusartikkelit muodostavat kokonaisuuden, joka valottaa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden taustoja, kokemuksia ja yhteiskunnallista asemaa. Niiden tarjoamaa tutkimustietoa voi hyödyntää mm. opiskelijavaihdon, opiskelijavalintojen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen käytäntöjen kehittämisessä.

Artikkelikokoelma on ilmestynyt opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

Lisätietoja

Kaisu Piiroinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330359