EUROSTUDENT-tutkimukset ja -analyysit

EUROSTUDENT-tutkimuksissa selvitetään muun muassa nuorten korkeakoulutukseen hakeutumista, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena Suomessa.

Kahdeksas EUROSTUDENT-tutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2022 ensisijaisesti internet-kyselynä otokseen valikoituneille noin 25 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta ja käsittelystä vastaa Tilastokeskus. Tiedonkeruun pohjalta laadittavat raportit ja tutkimusartikkelit valmistuvat vuonna 2023.

EUROSTUDENT VIII -tutkimuksessa kartoitetaan opintojen sujumiseen, elämäntilanteeseen sekä opiskelijoiden työssäkäynnin ja työllistymisodotuksiin liittyviä teemojen ohella ulkomaisten opiskelijoiden asettumista Suomeen. Myös opintojen digitalisaatiota ja korona-pandemian vaikutuksia selvitetään. Tutkimus toteutetaan noin 25 Euroopan maassa samanaikaisesti.

Edellisellä EUROSTUDENT-tutkimuskierroksella aineistosta julkaistiin korkeakoulututkijoiden analyyseja aiheeseen liittyvistä teemoista, joita olivat mm.

  • Koulutuksellinen tasa-arvo

  • Opintoihin hakeutuminen ja opintojen eteneminen

  • Kansainvälinen liikkuvuus ja ulkomaiset opiskelijat

Tutkimusartikkelit muodostavat kokonaisuuden, joka tuottaa tietoa suomalaisten ja kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden taustoista, kokemuksista ja yhteiskunnallisesta asemasta. Niiden tarjoamaa tutkimustietoa hyödynnettiin mm. opiskelijavaihdon, opiskelijavalintojen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen käytäntöjen kehittämisessä.

Artikkelikokoelma ilmestyi opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

Eurostudent VIII -tutkimuksen tietosuojailmoitus

EUROSTUDENT-verkkosivut (englanniksi)

EUROSTUDENT Database (Data Reporting Module)

Lisätietoja

Tuomas Parkkari, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330244   Sähköpostiosoite: