Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan opinnäyteohjelma

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston opinnäyteohjelma on suunnattu lopputyötään suunnitteleville korkeakouluopiskelijoille. Ohjelmaan valitut opinnäytetyöt tukevat osaston tietotarpeita. Ohjelmalla myös lisätään ministeriön ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Näin ohjelma toimii

Opiskelija tarjoaa lopputyön aihettaan ohjelmaan. Mikäli lopputyön aihe palvelee ministeriön tietotarpeita, opiskelijan kanssa voidaan sopia opinnäytetyön sisällyttämisestä ohjelmaan. Opiskelija sopii asiasta myös oman työnohjaajansa kanssa.

Ministeriön tukihenkilö tukee opinnäytetyön etenemistä. Tukihenkilö ei ole kuitenkaan työnohjaaja. Valmiista työstä maksetaan palkkio, ja ministeriö saa käyttää opinnäytetyötä omassa työssään.

Mitkä aiheet sopivat ohjelmaan?

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tehtävät määrittävät sen tietotarpeita tulevaisuusorientoituneesti. Osaston aihealueita ovat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus, tiede ja tutkimus sekä arkistotoimi.

Ministeriön asiantuntija arvioi ehdotetun aiheen soveltuvuutta osaston tietotarpeet huomioiden.

Kysy lisätietoja ja ehdota aihetta

Voit kysyä lisätietoja tai ehdottaa opinnäytetyön aihetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja