Hyppää sisältöön

Kutsu tutkijoille artikkelien laatimiseksi Eurostudent VIII -teemoista

Julkaisuajankohta 31.1.2023 11.30
Kutsu tutkijoille artikkelien laatimiseksi Eurostudent VIII -teemoista

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu EUROSTUDENT VIII -tutkimushankkeeseen, jossa kartoitetaan opintojen sujumiseen, elämäntilanteeseen sekä opiskelijoiden työssäkäynnin ja työllistymisodotuksiin liittyviä teemojen ohella ulkomaisten opiskelijoiden asettumista Suomeen. Tiedonkeruussa selvitettiin myös ensimmäistä kertaa opintojen digitalisaation ja koronapandemian vaikutuksia opiskeluun sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuskokemuksia.

Kahdeksas Eurostudent-tutkimuksen kysely toteutettiin Suomessa keväällä 2022 ensisijaisesti internet-kyselynä otokseen valikoituneille noin 25 000 korkeakouluopiskelijalle, joista tutkimukseen vastasi 8 250. Tiedonkeruusta ja käsittelystä vastaa Tilastokeskus. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena Suomessa. Tutkimus on osa Euroopan laajuista tutkimusta, joka toteutetaan samanaikaisesti 30 eri maassa. Suomi on osallistunut Eurostudent-tutkimukseen vuodesta 2000 lähtien.

Tutkimustulokset julkaistaan syksyllä 2023 osana kansainvälistä Eurostudent-julkaisua, minkä lisäksi aineistosta laaditaan kansallinen tutkimusraportti sekä tieteellisiä tutkimusartikkeleita vuonna 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa kutsun Eurostudent VIII -teemoista tutkijoille artikkeleiden laatimiseksi. Tarkoituksena on, että keväällä 2022 kerätty Eurostudent VIII -aineisto muodostaa keskeisen osan artikkeleiden lähdeaineistosta, mutta tutkijoita kannustetaan hyödyntämään lisälähteenä opetushallinnon tietopalvelu Vipusta tai muita aineistoja tai aiempaa tutkimusta. Artikkeleissa on mahdollisuus hyödyntää kolmen aikaisemman Eurostudent VII -kierroksen aineistoja vuosilta 2016 ja 2018, jotka kuvaavat opiskelijoiden tilannetta ennen Covid-pandemiaa. Eurostudent VIII -aineiston käyttöoikeus annetaan valituille kirjoittajille Tilastokeskuksen ohjeistuksilla. Artikkelien tulee olla valmiita 30. heinäkuuta 2023.

Artikkeleissa on hyvä ottaa huomioon pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi koko koulutusjärjestelmässä niin molemmilla kansalliskielillä kuin alueellisesti. Tarkemmat artikkeliteemat avataan hankinta-asiakirjoissa.

Lisätietoja: