Suomen malli

Suomen mallin valmistelu

OKM050:00/2019 Kehittäminen

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM050:00/2019

Asianumerot OKM/52/040/2019 , VN/2099/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.11.2019 – 15.4.2020

Asettamispäivä 25.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Lapset ja nuoret voivat hyvin

Keino Tarjotaan harrastamismahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä suunnittelee Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoa: ”Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä."

Tiivistelmä

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä.

Lähtökohdat

Harrastuksilla on tärkeä asema myös lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa ja elämässä. Harrastamisen strategiassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7) on koottu yhteen neljä strategista painopistettä, jotka sisältävät eritasoisia toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi, jotka huomioidaan Suomen mallin valmistelussa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta