Suomen malli

Suomen mallin valmistelu

OKM050:00/2019 Development

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä.

Basic information In progress

Project number OKM050:00/2019

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 25.11.2019 – 15.4.2020

Date of appointment 25.11.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Children and young people will feel well

Action Providing all children and young people with opportunities to pursue leisure activities

Goals and results

Työryhmä suunnittelee Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoa: ”Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä."

Summary

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä.

Starting points

Harrastuksilla on tärkeä asema myös lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa ja elämässä. Harrastamisen strategiassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7) on koottu yhteen neljä strategista painopistettä, jotka sisältävät eritasoisia toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi, jotka huomioidaan Suomen mallin valmistelussa.

Additional information

Read more

Harrastamisen Suomen mallille yhteyspiste ja tunnus

Ministry of Education and Culture Press release

Valtakunnallinen Koululaiskysely 2020 avataan uudelleen

Ministry of Education and Culture News item

Saarikko: Harrastamisen Suomen mallin seuraava vaihe liikkeelle

Ministry of Education and Culture Press release

Islannin mallista suomalainen toteutus, valmistelu aloitettu

Ministry of Education and Culture Press release