Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistaminen

OKM047:00/2019 Säädösvalmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM047:00/2019

Asianumerot OKM/43/040/2019 , VN/2293/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2019 – 12.8.2022

Asettamispäivä 3.10.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Lainvalmistelu

HE laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista sekä Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 24.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Kyse on kirjailijoiden ja kääntäjien apurahajärjestelmää koskevasta laista. Nykyinen apurahoista päättävä lautakunta esitetään lakkautettavaksi. Lautakunnan tehtävät siirrettäisiin kahdelle eri taholle riippuen siitä, mistä kirjallisuuden lajista on kyse. Määrärahan jakoperiaatteet säilyisivät pääosin nykyisenlaisina, mutta määrärahan määräytymis- ja laskemisperuste irrotettaisiin nykyisistä yleisten kirjastojen kirjahankinnoista.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Anttila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 184
[email protected]

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Lisää aiheesta