Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistaminen

OKM047:00/2019 Statute drafting

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Basic information Completed

Project number OKM047:00/2019

Case numbers OKM/43/040/2019 , VN/2293/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.11.2019 – 12.8.2022

Date of appointment 3.10.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Youth, culture and sport

Law drafting

HE laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista sekä Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
  • 1

    Under preparation

    Added to session on 24.1.2022
  • Not issued during the session

Kyse on kirjailijoiden ja kääntäjien apurahajärjestelmää koskevasta laista. Nykyinen apurahoista päättävä lautakunta esitetään lakkautettavaksi. Lautakunnan tehtävät siirrettäisiin kahdelle eri taholle riippuen siitä, mistä kirjallisuuden lajista on kyse. Määrärahan jakoperiaatteet säilyisivät pääosin nykyisenlaisina, mutta määrärahan määräytymis- ja laskemisperuste irrotettaisiin nykyisistä yleisten kirjastojen kirjahankinnoista.

Minister in chargeMinister of Science and Culture Honkonen

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Elina Anttila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 184
[email protected]

Summary

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Read more