Hyppää sisältöön

Lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työpajatoimintaan selvitetty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2023 12.05
Uutinen

Työpajatyöryhmä on arvioinut työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta. Työpajatoimintaa on toteutettu monialaisena tukipalveluna kunnan, kuntayhtymien ja työhallinnon sosiaali-, työllisyys- ja koulutuspalveluille, siksi työpajatoimintaan vaikuttavat useat eri lait. Nuorisolain lisäksi työpajatoiminnan järjestämisestä ei kuitenkaan ole säädöstä.

Julkaistuun selvitykseen on koottu työpajatoimintaan vaikuttava lainsäädäntö, työpajatoimintaa vaikeuttavat säännökset, perustelut muutostarpeista sekä suositukset työpajatoiminnan kehittämiseksi poikkihallinnollisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

- Työryhmä ei ole päätynyt esittämään mitään yhtä ratkaisumallia, vaan on työssään keskittynyt hakemaan erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta voitaisiin edetä. Työpajojen toimintaympäristössä on tapahtumassa useita muutoksia niin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin työvoimapalveluihin liittyen ja ne tulee ottaa jatkovalmistelussa huomioon, toteaa työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Esko Ranto.

Työryhmä suosittaa, että työpajatoiminnan järjestämisestä ja rahoituksesta säädettäisiin monialaisena palveluna. Työpajatoimintaan olisi säädettävä toimenpide, joka kohdennettaisiin pitkään työttömänä olleiden tai monialaista tukea tarvitsevien nuorten ja aikuistenkin ohjauksen ja tuen tarpeisiin. Lisäksi kehitettäisiin laajemmin työpajatoiminnan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Myös työpajojen asema koulutustoiminnan kokonaisuudessa kaipaa jatkoselvitystä.
Työpajatoiminnan toteuttamisen jatkon turvaisi se, että työpajavalmennuksesta luotaisiin lakeihin perustuvia, useampia toimenpiteitä työpajajaksolle. 

Työpajatoimintaan liittyvien toimenpiteiden rajaukset - kuten toimenpiteen järjestämistä, tarkoitusta tai tavoitetta, sisältöä tai kestoa tai työpajatoimintaan osallistuvan henkilön koulutustaustaa tai ikää koskevat rajaukset - kapeuttavat toimenpiteen toteuttamismahdollisuuksia työpajalla. 

Jotta työpajatoimintaa voitaisiin tuottaa jatkossakin poikkihallinnollisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti, pitää kunnan työpajalla olla mahdollista toteuttaa työkokeiluja ja palkkatukityötä sekä kunnallisen työpajan saada työvoimapoliittista tukea.

TE-hallinnon ohjeistukset esim. palkkatuen myöntämisestä, kaipaavat yhdenmukaistamista, jotta työnhakijat saisivat yhdenvertaista kohtelua. Lisäksi tulisi selvittää myös muunlaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden kehittämistä pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja ohjaamiseksi työmarkkinoille.

Lainsäädäntöuudistusten vaikutukset työpajatoimintaan. Työpajatyöryhmän selvitys,

Lisätietoja: erityisasiantuntija Merja Hilpinen, OKM, p. 0295 330 418