Opettajarekisteriselvitys ja opettajarekisteriin liittyvä valmistelutyö

OKM037:00/2021 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiksi nimitettiin OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitystyön ja lausuntokierroksen tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM037:00/2021

Asianumerot VN/3049/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.2.2021 – 30.4.2023

Asettamispäivä 8.2.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityshenkilöiden tehtävänä oli muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Selvitystyön tarkoituksena oli löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.

Lisäksi selvitystyön tarkoituksena oli selvittää, että miten opettajia koskevan tiedonsaannin tarpeisiin voitaisiin vastata kehittämällä olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä ja tietovarantoja. Selvityshenkilöiden tuli valmistella opetus- ja kulttuuriministeriölle opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskeva toimenpide-esitys.

Opetushallitus toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta syksyllä 2022 ja keväällä 2023 opettajarekisterin valmisteluun liittyvän määrittelytyön, jossa selvitettiin opettajarekisterin rakentamisen edellytyksiä ja rajauksia. Opetushallituksen laatima loppuraportti valmistelutyön pohjalta julkaistaan maaliskuussa 2023.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiksi nimitettiin OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitystyön ja lausuntokierroksen tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Lähtökohdat

Opettajia koskevaa tietoa tarvitaan moniin erilaisiin tarkoituksiin. Tiedonsaannin haasteisiin on esitetty ratkaisuksi opettajarekisterin perustamista. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi kohderyhmä ja mitä tietoja rekisteriin kirjattaisiin? Miten tarvittava tieto voitaisiin hankkia hyödyntämällä tehokkaammin olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä, tietovarantoja ja kehittämällä niitä? Millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyisi? Lisäksi selvitystyön tarkoituksena on löytää ratkaisuja erilaisiin rekisterin perustamiseen ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin sekä selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.

Selvitystyön ja selvityksestä teetetyn lausuntokierroksen tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Opettajarekisterin valmistelu etenee

OKM Tiedote 1.11.2022 9.00

Opettajarekisteristä laaditaan selvitys

OKM Tiedote 3.3.2021 9.00