Opettajarekisteriselvitys

OKM037:00/2021 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiksi on nimitetty OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM037:00/2021

Asianumerot VN/3049/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.2.2021 – 30.11.2021

Asettamispäivä 8.2.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityshenkilöiden tehtävänä on muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Selvitystyön tarkoituksena on löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.

Lisäksi selvitystyön tarkoituksena on selvittää, että miten opettajia koskevan tiedonsaannin tarpeisiin voitaisiin vastata kehittämällä olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä ja tietovarantoja. Selvityshenkilöt valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriölle opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan toimenpide-esityksen. Heidän on määrä luovuttaa raporttinsa selvitystyöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 30.11.2021.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiksi on nimitetty OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Lähtökohdat

Opettajia koskevaa tietoa tarvitaan moniin erilaisiin tarkoituksiin. Tiedonsaannin haasteisiin on esitetty ratkaisuksi opettajarekisterin perustamista. Selvityksen tarkoituksena on selvittää muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi kohderyhmä ja mitä tietoja rekisteriin kirjattaisiin? Miten tarvittava tieto voitaisiin hankkia hyödyntämällä tehokkaammin olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä, tietovarantoja ja kehittämällä niitä? Millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyisi? Lisäksi selvitystyön tarkoituksena on löytää ratkaisuja erilaisiin rekisterin perustamiseen ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin sekä selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään opettajia koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen.

Lisätietoja