Hyppää sisältöön

Selvityshenkilöt esittävät opettajarekisterin perustamista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 9.39
Tiedote
Opettaja luokassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti helmikuussa 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiksi nimitettiin OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle julkistustilaisuudessa 17.12.2021.

Selvityshenkilöiden tehtävänä oli muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Selvitystyön tarkoituksena oli löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Lisäksi selvitystyön tarkoituksena oli selvittää, että miten opettajia koskevan tiedonsaannin tarpeisiin voitaisiin vastata kehittämällä olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä ja tietovarantoja.

– Koulutus ja tulevaisuus nojaavat opettajiimme. Koulutuksen kehittäminen ja arviointi edellyttävät ajantasaista ja kattavaa tietoa opettajistamme, siksi tämä hanke on tärkeä, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen toteaa.

Selvityshenkilöt esittävät opettajarekisterin perustamista niin, että sen kehittämisessä edetään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa uusi rekisteripohjainen opettajatiedonkeruu koskisi esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta. Toisessa vaiheessa tarkasteltaisiin rekisterin laajentamista kattamaan varhaiskasvatus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus. Kolmannessa vaiheessa harkittaisiin rekisterin laajentamista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tässä vaiheessa voitaisiin kehittää tiedonkeruuta myös henkilöiden työuran aikaisesta täydennyskoulutuksen määrästä ja laadusta.

Selvityshenkilöt tuovat selvityksessään esille, että tietoa tarvitaan muun muassa opettajatarpeiden ennakointityön pohjaksi, kansallisen koulutuksen kehittämisen, kasvatuksen ja koulutuksen arvioinnin sekä opettajakoulutuksen ja koulutuksen tutkimuksen tarpeisiin. Selvitysryhmä ei ole arvioinut erilaisten valvontafunktioiden liittämistä opettajarekisteriin eikä ehdota niiden mukaan ottamista.

Selvitystyössä on tarkasteltu laajasti opettajarekisteriin liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä ja tietosuojaa. Opettajarekisteriin tallennettujen tietojen luovuttaminen esitetään järjestettäväksi samalla tavalla kuin muissakin vastaavissa tietovarannoissa. Henkilötietoja ei saatettaisi yleisölle julkisiksi, vaan tiedonsaantioikeuden käyttäminen edellyttäisi erillistä tietopyyntöä rekisteristä vastaavalle viranomaiselle.

Selvityshenkilöt arvioivat opettajarekisterin perustamiskustannusten olevan noin kolme miljoonaa euroa ja kehittämistyön vievän aikaa noin viisi vuotta. Lisäksi rekisterin vuosittainen ylläpitokustannus voi selvityshenkilöiden mukaan kohota noin 500 000 euroon ensimmäisten ylläpitovuosien aikana. Kustannusarvioon liittyy paljon epävarmuuksia, koska tarkempi kustannusarvio eri järjestelmien osalta vaatisi arkkitehtuuriarvioiden tekemistä.

Opettajarekisterin kustannukset olisivat merkittävät. Lisäksi opettajarekisteri vaatisi opettajien tietojen keräämistä paikallistasolla, mikä aiheuttaisi lisätyötä niille tahoille, jotka tallentavat tiedot tietojärjestelmään. Ratkaistavia asioita olisi alkuvaiheessa myös erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen ja muun muassa opettajakelpoisuuksiin liittyvät erilaiset kysymykset. Selvitysryhmä ei ole selvityksessään kuitenkaan pystynyt esittämään toimivia vaihtoehtoja rekisteripohjaiselle tiedonkeruulle.

– Selvityshenkilöiden työ ansaitsee kiitoksen. Opettajarekisterin edistämiseen on selkeät perustelut. Odotan mielenkiinnolla tulevan lausuntokierroksen palautetta opettajarekisteristä, selvitys ja koulutuskentän lausunnot antavat pohjan päätöksille asiassa, ministeri Kurvinen sanoo.

Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:54; Henriikka Hannula, Hannu Karhunen, Jouni Pursiainen.


Lisätietoja:
-    Opetusneuvos Marjo Vesalainen, p. 0295 330 352
-    Johtaja Birgitta Vuorinen, p. 0295 330 335

Antti Kurvinen Korkeakoulutus ja tiede