Lukiokoulutusta koskevien hallitusohjelman linjausten toimeenpanon valmistelun työryhmä

OKM035:00/2023 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa lukiokoulutusta työryhmän valmistelemaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti lukiokoulutuksen rahoitusta, ylioppilastutkinnon uudistamista, lukiodiplomien uudistamista sekä tukiopetusta koskevat esitykset ja muut hallitusohjelman mukaiset lukiokoulutusta koskevat toimenpiteet.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM035:00/2023

Asianumerot VN/25266/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 28.9.2023

Yhteyshenkilö
Petri Lempinen, Ylijohtaja
puh. +358 295 330 180
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on laatia hallitusohjelman mukaisesti esitykset
• lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi
• englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistamiseksi
• yhden ylioppilaskokeen korvaamiseksi lukiodiplomilla ja sen edellyttämistä muutoksista säädöksiin
• lukiolaisen oikeudesta tukiopetukseen
• muiksi toimenpiteiksi hallitusohjelman lukiokoulutusta koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.
Työryhmä huomioi ammatillisen koulutuksen ja lukiokulutuksen oppimisen tuen vahvistamista koskevan valmistelutyön. Toimikautensa aikana työryhmä ohjaa Opetushallituksen työtä lukiodiplomien arviointikriteerien kehittämiseksi.
Valmistelussa huomioidaan valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja toimintamenojen sopeutustarve. Työryhmä työskentelee riittävässä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa lukiokoulutusta työryhmän valmistelemaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti lukiokoulutuksen rahoitusta, ylioppilastutkinnon uudistamista, lukiodiplomien uudistamista sekä tukiopetusta koskevat esitykset ja muut hallitusohjelman mukaiset lukiokoulutusta koskevat toimenpiteet.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa lukiokoulutuksen keskeiseksi tavoitteeksi on kirjattu laaja-alaisen yleissivistyksen varmistamisen sekä jatko-opintokelpoisuuden tuottamisen opiskelijoille. Lukiokoulutuksessa panostetaan opintojen ohjaukseen ja moniammatilliseen tukeen siten, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen siirtyäkseen koulupolulla eteenpäin. Tukea on kohdistettava erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opetuksessa.
Hallitusohjelman mukaan lukiokoulutusta kehitetään omana koulutusmuotonaan, jolla on oma toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä rahoitusjärjestelmä. Hallituksen tavoitteena on uudistaa lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää ja samalla säilyttää kattava lukioverkko. Hallitusohjelman mukaan lukiokoulutuksen järjestäminen turvataan alueilla, joilla lasten ja nuorten määrä vähentyy voimakkaasti.
Rahoitusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on, että lukiokoulutuksen rahoitus vastaisi paremmin lukiokoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Toimeksianto sisältää lukion rahoitukseen kuuluvan pienten lukioiden lisän uudistamisen tukemaan koulutuksen saavutettavuutta ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Samalla edistetään kuntien välisen rahoitusvastuun tasapuolista jakautumista kotikunnan mukaan. Rahoitusmallin muutoksista tehdään kattavat vaikutusarvioinnit ja muutokset toteutetaan riittävän pitkällä siirtymäajalla.
Ylioppilastutkintoa uudistetaan mahdollistamalla englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittaminen tiukasti rajatuin kriteerein ja varmistaen, että englanninkielinen koulutustarjonta ei uhkaa kansalliskielistä koulusivistystä, vaan vahvistaa Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten toimijoiden ja paluumuuttajien joukossa. Lisäksi mahdollistetaan yhden pakollisen ylioppilaskokeen korvaaminen jatkossa lukiodiplomilla. Tämä tarkoittaa, että lukiodiplomien suorittamisesta tulee opiskelijan oikeus ja niiden suoritusmahdollisuuden tarjoamisesta koulutuksen järjestäjän velvollisuus. Tämä edellyttää muutoksia lainsäädäntöön ja lukiodiplomien arvioinnin kehittämistä.
Valmistelussa huomioidaan valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja toimintamenojen sopeutustarve.

Lisää aiheesta