Hyppää sisältöön

Lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa koskevat ehdotukset lausunnoille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2024 15.05
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja lukiokoulutuksen oppimisen tukea ja rahoitusta sekä englanninkielistä ylioppilastutkintoa ja taito- ja taideaineiden ylioppilaskoetta koskevista lakiluonnoksista. Esitetyt muutokset on valmisteltu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Lausuntoja voi antaa 4.6.2024 saakka.

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson asetti syyskuussa 2023 työryhmän valmistelemaan pääministeri Orpon hallituksen ohjelman lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa koskevia kirjauksia. Lisäksi ministeri asetti erillisen ryhmän valmistelemaan oppimisen tuen kehittämistä toisen asteen koulutuksissa. Valmistelun tueksi ministeri asetti laajapohjaisen seurantaryhmän.  

-Hallitusohjelman tavoitteena on kehittää lukiokoulutusta omana koulutusmuotonaan, mikä on ollut lähtökohtana lausunnolle lähtevässä lainvalmistelussa. Olen tyytyväinen, että tukiopetusta koskeva kirjaus etenee opiskelijan oikeutena. Englanninkielinen ylioppilastutkinto mahdollistaa koulutukseen osallistumisen nykyistä paremmin maassa asuvalle vieraskieliselle väestölle ja paluumuuttajille. Taito- ja taideaineen koe laajentaa opiskelijoiden mahdollisuuksia osaamisensa osoittamiseen ylioppilastutkinnossa, toteaa opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oppimisen tuen osalta keskeisin muutos on esitys tukiopetuksen säätämisestä opiskelijan oikeudeksi. Tästä muodostuisi matalan kynnyksen tuki, joka olisi kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin erityisopetusta siten, että opiskelijalla olisi oikeus erityisopetukseen, jos hän tarvitsee todennettujen oppimisvaikeuksien tai muiden syiden vuoksi erityisopetusta lukion oppimäärän suorittamiseksi.

Lukiokoulutuksen rahoitusperusteisiin ehdotettavat muutokset kohdistuvat niin sanottuun pienten lukioiden lisään. Alle 200 opiskelijan kokoisen koulutusta järjestävän kunnan tai kuntayhtymän yksikköhintaa korotettaisiin, jos se katsottaisiin syrjäiseksi tai jos sen kansalliskieliin kuuluva opetuskieli on vähemmistökieli kunnassa, jossa opetusta pääosin järjestetään. Muiden alle 200 opiskelijan koulutuksen järjestäjien rahoitusta korotettaisiin opiskelijamäärän perusteella, mutta vähemmän. Samalla luovuttaisiin PARAS-hankkeen aikana yhdistyneiden koulutuksen järjestäjien saamasta rahoitusedusta. Muutokset tehtäisiin kolmen vuoden siirtymäaikana. 

Ylioppilastutkintoon esitetään hallitusohjelman mukaisesti kahta muutosta, jotka ovat mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto englanniksi tiukasti rajatuin ehdoin sekä taito- ja taideaineiden kokeen lisääminen ylioppilastutkintoon.

Englanninkielinen ylioppilastutkinto olisi tarkoitettu henkilöille, joiden kielitaito ei riitä lukiokoulutuksessa opiskelemiseen ja tutkinnon suorittamiseen suomen tai ruotsin kielellä. Oikeudesta järjestää englanninkielistä lukiokoulutusta määrättäisiin järjestämisluvassa. Ehdotukseen sisältyy myös opiskelijavalintaa koskevia säännöksiä. 

Taito- ja taideaineiden koe laajentaisi opiskelijoiden mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ylioppilastutkinnossa. Kokeen voisi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Ehdotuksen mukaan yksi viidestä pakollisesta kokeesta voisi olla taito- ja taideaineen koe.

Lisätietoja: ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180

Koulutus Osaava Suomi Yleissivistävä koulutus