Kansallinen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen Oikeus oppia -foorumi vuosille 2020-2022

OKM026:00/2020 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kansallisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen Oikeus oppia -foorumin vuosille 2020-2022. Foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman ja sen osakokonaisuuksien toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM026:00/2020

Asianumerot VN/4188/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 12.5.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Tavoitteet ja tuotokset

Foorumin tehtävänä on:
- seurata, tukea ja tehdä esityksiä Oikeus oppia -osakokonaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen liittyen
- edistää yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen toimijoiden kesken
- seurata, että ohjelman tavoitteiden mukainen toiminta etenee muodostaen koherentin kokonaisuuden varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen osalta
- seurata kansallista ja kansainvälistä tutkimusta Oikeus oppia -ohjelman tavoitteisiin liittyen
- seurata ja edistää yhteistyötä ja toimia pandemian vaikutusten vähentämiseksi sekä yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen alalla ja avulla

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kansallisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen Oikeus oppia -foorumin vuosille 2020-2022. Foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman ja sen osakokonaisuuksien toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa.

Lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmat vuosille 2020-2022. Oikeus oppia -kehittämisohjelmien kokonaisuus on hallituskauden merkittävin varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen kohdistuva kehittämishanke.
Kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.