Kansallinen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen Oikeus oppia -foorumi vuosille 2020-2022

OKM026:00/2020 Development

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kansallisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen Oikeus oppia -foorumin vuosille 2020-2022. Foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman ja sen osakokonaisuuksien toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa.

Project status

Basic information Completed

Project number OKM026:00/2020

Case numbers VN/4188/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.6.2020 – 31.12.2022

Date of appointment 12.5.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite The level of education and competence among the population will rise at all levels of education, differences in learning outcomes will decrease, and educational equality will increase

Goals and results

Foorumin tehtävänä on:
- seurata, tukea ja tehdä esityksiä Oikeus oppia -osakokonaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen liittyen
- edistää yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen toimijoiden kesken
- seurata, että ohjelman tavoitteiden mukainen toiminta etenee muodostaen koherentin kokonaisuuden varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen osalta
- seurata kansallista ja kansainvälistä tutkimusta Oikeus oppia -ohjelman tavoitteisiin liittyen
- seurata ja edistää yhteistyötä ja toimia pandemian vaikutusten vähentämiseksi sekä yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen alalla ja avulla

Summary

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kansallisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen Oikeus oppia -foorumin vuosille 2020-2022. Foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman ja sen osakokonaisuuksien toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa.

Starting points

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmat vuosille 2020-2022. Oikeus oppia -kehittämisohjelmien kokonaisuus on hallituskauden merkittävin varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen kohdistuva kehittämishanke.
Kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.