Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

OKM023:00/2019 Säädösvalmistelu

Hallitusohjelman mukaisesti "toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus".

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM023:00/2019

Asianumerot OKM/16/010/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.6.2019 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Keino Annetaan HE täysipäiväisestä kokoaikaisesta subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta ja pienemmistä ryhmäkoista

Lainvalmistelu

HE laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2019
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 45/2019
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  7.10.2019
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 43/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todettu varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva lainmuutos ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ”. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan 1.8.2020.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

YhteyshenkilöAnne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anne-Marie Brisson, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 40 026 9201
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Yksityisen hoidon tukena maksettaisiin korkeampaa tukea, kun lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kokoaikaisesti. Alennettua yksityisen hoidontukea maksettaisiin, kun lapsi osallistuu esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaisesti "toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus".

Lähtökohdat

Varhaiskasvatuksen tarveharkintaisuus on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä varhaiskasvatusoikeutta oltu rajattu. Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa perustui pääministeri Sipilän 27.5.2015 antamaan hallitusohjelmaan. Varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisella tavoiteltiin säästöjä. Vakavai-tutkimuksen aineiston perusteella rajausta ei oltu otettu käyttöön läheskään kaikissa kunnissa, eikä arvioituja säästötavoitteita siten saavutettu. Kuntien erilaiset käytännöt ovat asettaneet lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan palvelujen kattavuudessa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.