Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

OKM023:00/2019 Statute drafting

Hallitusohjelman mukaisesti "toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus".

Basic information Completed

Project number OKM023:00/2019

Case numbers OKM/16/010/2019

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 25.6.2019 –

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Education and training will enhance gender equality and nondiscrimination in society

Action Adopting a government proposal on the subjective right to full-time early childhood education and care and smaller group sizes

Law drafting

HE laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 19.9.2019
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 41/2019
  Original estimated week of presentation 45/2019
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 43/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todettu varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva lainmuutos ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ”. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan 1.8.2020.

Minister in chargeOpetusministeri Andersson

Contact personAnne-Marie Brisson, Ministry of Education and Culture

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2019

Contact person
Anne-Marie Brisson, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 40 026 9201
[email protected]

Goals and results

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Yksityisen hoidon tukena maksettaisiin korkeampaa tukea, kun lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kokoaikaisesti. Alennettua yksityisen hoidontukea maksettaisiin, kun lapsi osallistuu esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen.

Summary

Hallitusohjelman mukaisesti "toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus".

Starting points

Varhaiskasvatuksen tarveharkintaisuus on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä varhaiskasvatusoikeutta oltu rajattu. Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa perustui pääministeri Sipilän 27.5.2015 antamaan hallitusohjelmaan. Varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisella tavoiteltiin säästöjä. Vakavai-tutkimuksen aineiston perusteella rajausta ei oltu otettu käyttöön läheskään kaikissa kunnissa, eikä arvioituja säästötavoitteita siten saavutettu. Kuntien erilaiset käytännöt ovat asettaneet lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan palvelujen kattavuudessa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.