Kansalliset tietovarannot ja arkistointi -työryhmä

OKM005:00/2023 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän 1.1.2023 - 31.5.2023 selvittämään kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä kuntien sähköisten aineistojen siirtämisessä Kansallisarkiston keskitettyyn sähköisen arkistoinnin palveluun (SAPA) arkistointia varten.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM005:00/2023

Asianumerot VN/27871/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2023 –

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Jussi Sallila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 246
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä tuottaa tietovarantoihin sisältyvien aineistojen keskitettyä arkistointia koskevan yhteisen tilannekuvan sekä tiekartan tulevista pilottihankkeista ja niiden edellyttämästä resursoinnista.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän 1.1.2023 - 31.5.2023 selvittämään kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä kuntien sähköisten aineistojen siirtämisessä Kansallisarkiston keskitettyyn sähköisen arkistoinnin palveluun (SAPA) arkistointia varten.

Lähtökohdat

Kansallisia tietovarantoja ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käytettävyyttä ja hallintaa on käsitelty valtiovarainministeriön tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisia tavoitteita kartoittaneessa hankkeessa. Strategisiin tavoitteisiin kuuluu keskeisten kansallisten tietovarantojen tunnistaminen ja niihin sisältyvän tiedon keskitetty hyödyntäminen sekä varantoihin sisältyvien tietojen yhteen toimivuus ja laadukkuus kansallisten laatukriteerien mukaisesti.
Arkistolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä toteutettiin selvitys ”Kansallisarkiston sähköisten palveluiden kehittäminen ja arkistolainsäädännön uudistus”. Selvityksessä kävi ilmi, että kansalliset tietovarannot sisältävät suuren osan kuntien arkistoitavia aineistoja. Kansallisia tietovarantoja on usealla hallinnonalalla: muun muassa Varda (OPH), RYHTI (YM), VATI (MMM/Ruokavirasto), PRONTO (SM), Kanta (STM). Muodostuu kaksoissäilytyksen tilanne, kun kunnilla on arkistointivelvoite omien aineistojensa osalta, mutta aineistoja ei voida siirtää suoraan kansallisesta varannosta Kansallisarkiston keskitettyyn palveluun. Samanaikaisesti Kansallisarkiston keskitettyä arkistointipalvelua kehitetään, jotta palvelu kykenisi vastaanottamaan kuntien ja muun julkishallinnon kuin valtion virastojen arkistoitavat aineistot.

Lisää aiheesta