Arkistolainsäädännön uudistaminen

OKM057:00/2021 Säädösvalmistelu

Arkistolainsäädäntö uudistetaan toiminta- ja säädösympäristön muutosten johdosta. Lainsäädäntö ei huomioi digitalisaatiosta aiheutuneita muutoksia, ja se pitää sovittaa yhteen julkisuuslain ja tiedonhallintalain kanssa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM057:00/2021

Asianumerot VN/23654/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.9.2021 –

Asettamispäivä 30.8.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi arkistoinnista ja laiksi Kansallisarkistosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.1.2024
  • Ei annettu istuntokaudella

Arkistolaki ja Kansallisarkistosta annettu laki ajantasaistetaan vastaamaan julkishallinnon digitaalisen toimintaympäristön vaatimuksia.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Multala

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Sallila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 246
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoitus on yhdenmukaistaa arkistolainsäädäntöä muun asiakirjojen julkisuutta, tiedonhallintaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön kanssa. Lakiehdotuksella varmistetaan arkistoinnin perimmäinen tarkoitus, joka on asiakirjallisen kulttuuriperinnön turvallinen säilyttäminen sekä arkistoitujen asiakirjojen ja tietojen saatavuuden edistäminen.

Tiivistelmä

Arkistolainsäädäntö uudistetaan toiminta- ja säädösympäristön muutosten johdosta. Lainsäädäntö ei huomioi digitalisaatiosta aiheutuneita muutoksia, ja se pitää sovittaa yhteen julkisuuslain ja tiedonhallintalain kanssa.

Lähtökohdat

Hankkeessa on kyse arkistolainsäädännön uudistamisesta vastaamaan tietosuojasääntelyn, tiedonhallintalain, perustuslain ja digitalisaation edellytyksiä.

Lisätietoja