Hallituksen esitys eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta

OKM057:00/2021 Säädösvalmistelu

Arkistolaki ja laki Kansallisarkistosta päivitetään

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM057:00/2021

Asianumerot VN/23654/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.9.2021 – 30.11.2023

Asettamispäivä 30.8.2021

Lainvalmistelu

HE arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Arkistolaki ja Kansallisarkistosta annettu laki ajantasaistetaan vastaamaan julkishallinnon digitaalisen toimintaympäristön vaatimuksia.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain päivitys

Tiivistelmä

Arkistolaki ja laki Kansallisarkistosta päivitetään

Lähtökohdat

Lait eivät huomioi tarpeeksi toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Erityisesti kyseessä on digitalisaatio ja sen aiheuttamat lainsäädäntöhankkeet.

Lisätietoja