Arkistoskenaariotyö ja arkistolainsäädännön uudistus

OKM056:00/2021 Säädösvalmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön arkistoskenaariotyössä tuotetaan vaihtoehtoja siitä, millainen suomalainen arkisto tulevaisuudessa voisi olla. Skenaariotyö tukee arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM056:00/2021

Asianumerot VN/7812/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.9.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Laura Kolben tuottama skenaariotyö "Asiakirjallinen kulttuuriperintö tulevaisuudessa ja arkistolainsäädännön uudistaminen"

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön arkistoskenaariotyössä tuotetaan vaihtoehtoja siitä, millainen suomalainen arkisto tulevaisuudessa voisi olla. Skenaariotyö tukee arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.