Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

OECD:lta suosituksia Suomelle osaamistason nostamiseksi ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi

29.9.2022 9.04
OKM
OECD on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman (Oikeus oppia) tavoitteita ja toimia Suomen koulutushaasteiden osalta. OECD esittää myös ratkaisuja osaamistason nostoon ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Niitä ovat koulutuksen rahoituksen uudistaminen, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisääminen ja laadun kehittäminen sekä oppimiserojen kaventaminen lähikouluperiaatetta vahvistamalla. Arviointiraportti julkistettiin 29.9.

Työryhmä: lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatetta vahvistettava

28.9.2022 9.10
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistä varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa valmistellut työryhmä luovutti esityksensä opetusministeri Li Anderssonille keskiviikkona 28.9. Esitys on osa hallituksen Oikeus oppia –ohjelmaa.

Toimenpide-ehdotuksia laadukkaan toisen asteen koulutuksen varmistamiseksi

27.9.2022 9.22
OKM
Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportti on valmistunut ja se luovutettiin tiistaina 27.9. opetusministeri Li Anderssonille. Raportissa esitetään toimenpide-ehdotuksia, joilla varmistetaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen saatavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös varmistaa oppivelvollisten koulutuksen hyvä saavutettavuus ja laatu sekä vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatusta vahvistetaan

19.9.2022 19.02
OKM
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakia muutetaan. Lakiin lisätään säännös valtionavustuksesta tilapäistä suojelua hakevien tai saavien sekä kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien (nk. paperittomien) kotikunnattomien lasten varhaiskasvatukseen. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 19.9.

OKM:n talousarvioesitys 7,7 miljardia euroa vuodelle 2023

19.9.2022 18.54
OKM
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 jatkaa koulutukseen ja kulttuuriin investoimista. Talousarvioesityksessä toteutetaan hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita; koulutus- ja osaamistason nostoa, oppimiserojen kaventumista ja koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä. Kulttuurin ja taiteen keinoin vahvistetaan luovan työn tekemisen edellytyksiä ja osallisuutta. Panostuksilla nuorisotyöhön parannetaan nuorten edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus talousarvioesityksestä on 7,7 mrd. euroa.

Kulttuurialan tulevaisuustyön ehdotuksista kerätään lausuntoja

30.9.2022 14.36
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää näkemyksiä kulttuurialan tulevaisuutta ja koronapandemian jälkeistä jälleenrakennustarvetta käsitelleen työryhmän raportista ja sen toimenpide-esityksistä. Lausuntoaika päättyy 7.11.2022.

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöönoton tueksi haettavissa kolme miljoonaa

22.9.2022 13.58
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönoton tukemiseksi vuosille 2023-2024

Seuraa meitä

         

 

Etsitkö tietoa?

UKK: Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

 

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Tiede- ja kulttuuriministeri