Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

Selvitys: Pienet seurat ovat tärkeä osa liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa

2.6.2023 9.03
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mukaan pienten liikunta- ja urheiluseurojen merkitys on suuri liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimalle. Pienet seurat ovat yhteisöllisiä ja ketteriä toimimaan, mutta uusien jäsenten ja resurssien hankinta voi olla niille vaikeaa.

Alueellisissa keskustelutilaisuuksissa aiheena lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

8.5.2023 11.00
OKM
Kuva: Juha Ojanen
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa toukokuussa 2023 kolme aluetilaisuutta, joilla edistetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä ministeriön välistä vuoropuhelua. Tilaisuuksien jälkeen arvioidaan, jatketaanko aluekeskusteluihin perustuvaa toimintatapaa tulevaisuudessa pysyvänä käytäntönä toisen asteen koulutuksen kehittämisessä.

Kuvaohjelmalakiin esitetään selvennyksiä ja teknisiä parannuksia

28.4.2023 9.35
OKM
Kuvaohjelmalain uudistamista selvittänyt työryhmä esittää selvennyksiä ja teknisiä parannuksia kuvaohjelmalain ymmärrettävyyteen. Lisäksi digitaalisia pelejä koskevaan sääntelyyn esitetään selvennyksiä ja täsmennyksiä. Laissa säilytettäisiin nykyiset, keskeiset lasten suojelemisen keinot.

Seuratoiminnan kehittämistuet on myönnetty

24.4.2023 8.30
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,3 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuella edistetään lasten ja nuorten tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Liikuntatutkimuksen vaikuttavuutta edistetään uudella akatemiaohjelmalla

5.6.2023 13.50
OKM
Liikuntatutkimuksen valtionavustukset siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Suomen Akatemian hoidettaviksi. Helmikuussa 2023 voimaan astuneen liikuntalain muutoksen myötä avustusten haku ja arviointi yksinkertaistuvat, kun ne siirtyvät kokonaisuudessaan yhden toimijan tehtäväksi. Ensimmäinen uuden Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman haku päättyy tammikuussa 2024.

Suurin osa aikuisista käyttää kirjasto- ja kulttuuripalveluja vuosittain – ikääntyessä osallistuminen vähenee

1.6.2023 9.25
OKM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen mukaan valtaosa (83%) 20-vuotta täyttäneistä aikuisista käyttää kulttuuri- tai kirjastopalveluita vähintään muutaman kerran vuodessa. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa kulttuuriin osallistumisesta sukupuolen ja koulutustaustan mukaan. Lisäksi selvitettiin vastaajien tyytyväisyyttä kulttuuritarjontaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietotuki hallitusneuvotteluihin

25.5.2023 15.54
Ulkokuva Säätytalosta.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu tausta-aineistoja eri aiheista hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Koosteesta löydät ministeriön vastauksia neuvottelujen aikana esitettyihin pyyntöihin sekä ennen neuvotteluja valmisteltuja tausta-aineistoja. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson

Li Andersson

Opetusministeri
Petri Honkonen

Petri Honkonen

Tiede- ja kulttuuriministeri