Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.
Verkkosivumme ovat nyt osoitteessa okm.fi. Myös aiemmat minedu.fi-alkuiset osoitteemme ohjaavat samaan paikkaan. 

Ministeri Kurvinen:
Lisärahoitusta maakuntien yliopistokeskusten vahvistamiseen ja kehittämiseen

29.11.2021 11.57
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut kuudelle yliopistokeskukselle yhteensä kolme miljoonaa euroa lisärahoitusta toiminnan kehittämiseen sekä alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseen. Kertaluonteinen rahoitus osoitetaan yliopistojen vuoden 2020 jakamattomasta strategiaperusteisesta rahoituksesta.

Yksityisestä päiväkotitoiminnasta jatkossa luvanvaraista

25.11.2021 14.44
OKM
Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Valtioneuvosto antoi torstaina 25.11. asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Opetusministeri Andersson:
Käynnistämme toimenpideohjelman ratkaisemaan varhaiskasvatusalan työolojen ongelmia

23.11.2021 13.36
OKM
Keskusteluun osallistujia ympyrän muotoisesti istumassa ison pöydän äärellä Säätytalon salissa.
Kuva: Liisa Vallin
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina 23.11. pyöreän pöydän keskustelun ratkaisuiden löytämiseksi varhaiskasvatusalan haasteisiin. Opetusministeri Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun alan työolojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Kemiönsaarella toimiva Sagalundin museo ja Suomen Parkour ry saivat Lapsenpäivä-palkinnon

18.11.2021 11.01
OKM
Lapsenpäivä-palkinnon sai Sagalundin museo ja Suomen Parkour ry 18.11. Säätytalolla pidetyssä tilaisuudessa.
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on myöntänyt Lapsenpäivä-palkinnon Sagalundin museolle ja Suomen Parkour ry:lle. Lapsenpäivä-palkinto myönnetään lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen eteen tehdystä työstä. Molemmat palkitut saivat 10 000 euroa.

OKM tukee ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen TKI-hankkeita viidellä miljoonalla eurolla

16.11.2021 14.44
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. TKI-hankehaku on pysyvä tapa vahvistaa strategista suunnittelua ja johtamista sekä tukea TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Kohdistettu haku toteutettiin tänä vuonna neljättä kertaa.

Hallitus ehdottaa täydennyksiä vuoden 2022 talousarvioesitykseen

18.11.2021 14.05
OKM OM TEM VM VNK
Hallitus antoi torstaina 18. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2022 talousarvioesityksen täydentämisestä. Esityksessä kompensoidaan rahapelitoiminnan tuottojen laskua edunsaajille 73,8 miljoonalla eurolla talousarvioesityksessä ehdotetun 330 miljoonan euron lisäksi. Täydennysesityksessä määrärahatarve kasvaa 152 miljoonalla eurolla ja vastaavasti tuloarvioita korotetaan yhteensä 39 miljoonalla eurolla sekalaisten tulojen kasvun myötä.

Uudistettu Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskeva yleissopimus voimaan Suomessa

25.11.2021 13.37
OKM
Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi elokuvien yhteistuotannosta 30.1.2017 tehdyn uudistetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa osapuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla tällaisissa tuotannoissa sovellettavat säännöt.

Ikääntymisen aave koulutusjärjestelmän yllä

17.11.2021 9.41
OKM
Petri Lempinen.
Velvollisuutemme on varautua tulevaan ja ennakoida väestökehityksen vaikutuksia koulutuksen järjestämiseen. Samalla joudumme täsmentämään keinoja, joilla työelämän muutoksiin vastataan nykyistä osuvammin. Näistä haasteista ja niiden ratkomisesta kirjoittaa kolumnissaan ylijohtaja Petri Lempinen.

Seuraa meitä

       

 

Etsitkö tietoa koronasta?

UKK: usein kysyttyä koronaviruksesta.

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri