Hyppää sisältöön

Webbenkät ger möjlighet att påverka verkställandet av visionen för högre utbildning och forskning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2018 10.34
Nyhet

Hur skapar man förutsättningar för kontinuerligt lärande? Hur kan artificiell intelligens stöda ändringarna inom högskolorna? Hur kan man på bästa sätt främja de studerandes och personalens välmåga inom högskolesamfundet? Vilka metoder ska man ta till för att höja satsningarna på IKT-verksamhet till fyra procent? De här frågorna samt andra teman i anslutning till vägkartan för högre utbildning och forskning kan du fram till den 8 april 2018 vara med om att påverka i en brainstorming på webben.

-Enligt visionen är Finlands strategi för framgång att vara den kunnigaste nationen: vårt mål måste vara att ha den bäst utbildade arbetskraften. Målet är att minst hälften av alla unga avlägger en högskoleexamen. Det här förutsätter ett öppet utbildningsutbud och kontinuerligt lärande, internationella nätverk, kvalitet, en allt starkare verkningsfullhet och satsningar på IKT-verksamhet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

I webbenkäten är det möjligt att tillsammans komma fram till metoder och incitament för att nå visionens mål.

Vägkartan för visionen bereds av fem grupper med teman i anslutning till visionens mål. Grupperna är: 1) Styrning, resurser och strukturer som skapar möjligheter; 2) Öppenhet, flexibilitet och kontinuerligt lärande; 3) Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet; 4) Digitalisering och artificiell intelligens som stöd för ändringarna inom högskolorna samt 5) Välmående högskolesamfund. Medlemmarna i grupperna består av representanter från ministerierna, högskolornas personal, studentorganisationer samt andra intressentgrupper.
Verkställandet av visionen för högskoleutbildningen framskrider stegvis. Det första steget är att verkställandegrupperna lägger fram förslag om strukturer för kontinuerligt lärande och för finansieringen som stöder strukturerna.

Länk till enkäten

Förslag till Finland: Finland 100+ (på finska)

Mer information:  Maarit Palonen, undervisningsråd tfn 02953 30243

***

Regeringen har som mål att höja Finlands utbildningsnivå. Visionen för högskoleutbildning och forskning, Förslag till Finland: Finland 100+, publicerades på hösten 2017. I visionen drar man upp riktlinjer för hur högskoleutbildningen och forskningen borde utvecklas fram till år 2030. Enligt visionen grundar sig Finlands framgångssaga på bildning och kompetens. Målet är att minst hälften av alla unga vuxna avlägger en högskoleexamen.

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning