Hyppää sisältöön

Vaikuta korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision toimeenpanoon verkkoaivoriihessä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2018 10.34
Uutinen

Miten jatkuva oppiminen mahdollistetaan? Miten tekoäly voi tukea korkeakoulujen muutosta? Miten opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia voidaan parhaiten edistää korkeakouluyhteisössä? Millaisin keinoin panostukset TKI-toimintaan saadaan nostettua neljään prosenttiin? Näihin ja moniin muihin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tiekartan teemoihin voi vaikuttaa verkkoaivoriihessä 8.4.2018 asti.

– Vision mukaan Suomen menestymisen strategia on olla osaavin kansakunta: meidän on tähdättävä maailman parhaiten koulutettuun työvoimaan. Tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tämä edellyttää avointa koulutustarjontaa ja jatkuvaa oppimista, kansainvälistä verkostoitumista, laatua, vahvistuvaa vaikuttavuutta ja panostuksia TKI-toimintaan, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Verkkoaivoriihessä on mahdollista työstää yhdessä keinoja ja kannusteita vision tavoitteisiin pääsemiseksi.

Vision tiekarttaa valmistelee viisi ryhmää, joiden teemat on johdettu vision tavoitteista. Ryhmät ovat: 1) Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet; 2) Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen; 3) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena sekä 5) Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt. Ryhmissä on jäseniä ministeriöstä, korkeakoulujen henkilöstöstä, opiskelijajärjestöistä ja muista sidosryhmistä. 

Korkeakouluvision toimeenpanossa edetään askeleittain. Ensimmäisenä vision toimeenpanoryhmiltä odotetaan esityksiä jatkuvan oppimisen rakenteista ja niitä tukevasta rahoituksesta.

Linkki kyselyyn

Ehdotus Suomelle: Suomi 100 + visio

Lisätietoja: opetusneuvos Maarit Palonen, p. 0295 3 30243

***
Hallituksen tavoitteena on Suomen koulutustason nostaminen. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio, Ehdotus Suomelle: Suomi 100+, julkistettiin syksyllä 2017.  Visiossa linjataan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuuntaa vuoteen 2030. Vision mukaan Suomen menestymisen strategia on olla osaavin kansakunta. Tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen