Hyppää sisältöön

Työryhmä uudistamaan kuvaohjelmalakia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 11.38
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on asettanut kuvaohjelmalain uudistamista valmistelevan työryhmän. Kuvaohjelmalaki on ollut voimassa 10 vuotta ja nyt asetetun työryhmän tehtävänä on selvittää kuvaohjelmalain muutostarpeet sekä valmistella ehdotukset tarvittaviksi lainmuutoksiksi. Työryhmän ehdotus valmistellaan hallituksen esityksen muotoon.

Kuvaohjelmalain uudistamisessa arvioidaan lain medianeutraalisuutta ja vaikutusta sääntelyn piirissä oleviin toimijaryhmiin. Valmistelussa arvioidaan myös kuvaohjelmalain suhdetta uudistetun AVMS-direktiivin asettamiin tavoitteisiin sekä rajapintoja muuhun olemassa olevaan lainsäädäntöön.

Tavoitteena on mm. selkeyttää lain soveltamisalaa ja ilmoitusvelvollisuutta, luokittelusta vapauttamisen ja maksujen perusteita sekä ikärajajouston käytäntöjä.

Lisäksi uudistuksen yhteydessä tarkastellaan mm. digitaalisia pelejä, elokuvien esityslupia, täysi-ikäisille suunnattujen tilaisuuksien merkintöjä, vauvakinonäytösten sääntelyä, valvontamaksuja sekä ulkomailta tarjottavien tilausohjelmapalvelujen tiedottamisvelvollisuutta.

Taustaa

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan ns. uudistetun AVMS-direktiivin implementoinnin (HE 98/2020) yhteydessä kävi ilmi, että muuttunut toimintaympäristö edellyttää kuvaohjelmalain toimivuuden laajempaa arviointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi selvityksen kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista kasvatustieteen maisteri Leena Rantalalta keväällä 2020. Selvitys osoitti, että median toimintaympäristön muutosten vuoksi kuvaohjelmalakia on tarpeen uudistaa. Toimintaympäristön muutos johtuu erityisesti ylikansallisten suoratoistopalveluiden ja videonjakoalustapalveluiden tarjonnan kasvusta, digitaalisten pelien ja pelaamisen lisääntymisestä ja monimuotoistumisesta sekä medialaitteiden henkilökohtaisen käytön yleistymisestä.

Työryhmän toimikausi on 20.9.2021–31.12.2022.

Työryhmän kokoonpano hankeikkunassa

Lisätietoja:

johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 338

Aiheeseen liittyvää

Kuvaohjelmalain toimivuus ja uudistustarpeet : Selvitysraportti

Kuvaohjelmalaki (Finlex)