Hyppää sisältöön

Arbetsgrupp ska se över lagen om bildprogram

Undervisnings- och kulturministeriet
16.9.2021 11.38
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda reformen av lagen om bildprogram. Lagen om bildprogram har varit kraft i 10 år och den nu tillsatta arbetsgruppen har i uppdrag att utreda behoven att ändra lagen om bildprogram samt att bereda förslag till behövliga lagändringar. Arbetsgruppens förslag utarbetas i form av en regeringsproposition.

Vid reformen av lagen om bildprogram bedöms lagens medieneutralitet och inverkan på de aktörsgrupper som omfattas av regleringen. Vid beredningen bedöms också lagens förhållande till målen i det reviderade AVMS-direktivet och gränssnitten till annan befintlig lagstiftning. 

Syftet är bl.a. att förtydliga lagens tillämpningsområde och anmälningsskyldighet, grunderna för befrielse från klassificeringen och grunderna för avgifter samt praxis för flexibiliteten i fråga om åldersgränserna. 

I samband med reformen granskas dessutom bl.a. digitala spel, tillstånd att visa filmer, märkningar av tillställningar som riktar sig till myndiga, bestämmelser som gäller babykinoföreställningar, tillsynsavgifter och informationsskyldigheten i fråga om beställ-tv-tjänster från utlandet.

Bakgrund

Lagen om bildprogram (710/2011) innehåller bestämmelser om begränsningar i tillhandahållandet av bildprogram, dvs. filmer, tv-program, digitala spel och annat liknande audiovisuellt innehåll, i syfte att skydda barn.
 
I samband med genomförandet av det omarbetade AVMS-direktivet om audiovisuella medietjänster (RP 98/2020) framgick det att den förändrade verksamhetsmiljön förutsätter en mer omfattande bedömning av hur lagstiftningen om bildprogram fungerar.

Våren 2020 beställde undervisnings- och kulturministeriet en utredning om hur väl lagen om bildprogram fungerar och om reformbehoven av pedagogie magister Leena Rantala. Utredningen visade att lagen om bildprogram behöver ses över på grund av förändringarna i verksamhetsmiljön för medierna. Förändringarna i verksamhetsmiljön beror i synnerhet på att utbudet av multinationella strömningstjänster och videodelningsplattformstjänster har ökat, att digitala spel och spelandet har ökat och blivit allt mångsidigare och att den personliga användningen av medieapparater har blivit vanligare.

Arbetsgruppens mandatperiod är 20.9.2021–31.12.2022. 

Arbetsgruppens sammansättning i statsrådets projektportal

Mer information:
Jorma Waldén, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 338

Mer om detta tema

Hur lagen om bildprogram fungerar och reformbehov: Utredningsrapport

Lagen om bildprogram (Finlex)