Hyppää sisältöön

Jämlikhetsunderstödet etableras i lagstiftningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.43 | Publicerad på svenska 22.4.2022 kl. 12.55
Pressmeddelande

Den 21 april lämnade regeringen en proposition om att etablera jämlikhetsunderstödet, dvs. den behovsbaserade finansieringen, i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Syftet med jämlikhetsunderstödet är att stärka den utbildningsmässiga jämlikheten och likabehandlingen.

Enligt forskningsrön har finansieringen som främjar jämlikhet inom utbildningen en positiv inverkan på elevernas och de studerandes framsteg i studierna. Understödet kan i synnerhet riktas till sådana områden där socioekonomiska faktorer kan leda till sämre inlärningsresultat.

– Jämlikhetsunderstödet blir nu en permanent del av det finländska utbildningssystemet, vilket är ett viktigt steg mot en mer högklassig och jämlik inlärningsväg. Samtidigt minskar vi utbildningsanordnarnas administrativa börda i och med att understödet kan beviljas för upp till fyra år åt gången, säger undervisningsminister Li Andersson.

– Med hjälp av jämlikhetsunderstödet stärks stödet för lärande precis där det behövs ytterligare satsningar. Finansieringen används för att itu med den ökande ojämlikheten i lärandet, som är Finlands största utbildningsrelaterade problem just nu. Även om många barn och unga klarar sig bra i skolan, har andelen som klarar sig dåligt ökat. Vi måste lyckas stoppa den ökande ojämlikheten, fortsätter minister Andersson.

Genom att jämlikhetsunderstödet görs bestående ökar dess genomslagskraft och förutsägbarhet, så att jämlikhetsåtgärderna bättre och mer systematiskt kan planeras och förutses på lokal nivå. Målet med reformen är samtidigt att minska arbetsmängden för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i samband med ansökningsprocessen för finansiering i och med att understödet kan beviljas för en längre tid åt gången. Specialunderstöd kan beviljas för högst fyra år.

Etableringen av jämlikhetsunderstödet är en del av programmet Utbildning för alla. Lagändringen avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Mer information:

•    Jenni Nuutinen, specialsakkunnig, tfn 02953 30230
•    Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tfn 02953 30140