Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetusta tuetaan yli 4,6 miljoonan euron lisärahalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2021 13.28
Tiedote
Kuva: Helena Heiskanen

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on myöntänyt taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille yhteensä 4 644 400 euroa. Avustuksia myönnettiin 83 ylläpitäjälle koronapandemian johdosta vaikeutuneiden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Kyseessä on yleisavustus, joka myönnetään lisärahoituksena oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen vuonna 2021.

Keväällä 2021 tilanne oli useissa oppilaitoksissa haastava koronatilanteen edelleen pitkittyessä ja oppilasmäärien vähentyessä entisestään. Osassa oppilaitoksia oppilaita oli toimialalta saatujen tietojen mukaan tuolloin jopa 80 prosenttia vähemmän kuin pandemiaa edeltäneenä aikana. Keskimäärin pudotus oppilasmäärissä oli alkuvuodesta noin 30 prosenttia.

- Syyslukukaudella taiteen perusopetuksessa on ilahduttavasti pystytty jälleen harrastamaan yhdessä paikan päällä ja uusiakin oppilaita on innostunut tulemaan mukaan. Koronakriisin keskellä kannamme erityistä huolta oppilaiden, perheiden ja oppilaitosten henkilöstön jaksamisesta. Merkityksellisen harrastustoiminnan jatkuminen lisää hyvinvointia poikkeusoloissa. Pidän erittäin tärkeänä, että toiminnan jatkuminen turvataan, sanoo ministeri Antti Kurvinen

Hakijoiden toiminnan laajuus ja toimintaolosuhteet vaihtelevat, mutta hakemuksissa kuvatut koronapandemian vaikutukset ovat laajalti varsin yhteneväisiä. Usealla hakijalla tulonmenetyksiä on aiheutunut oppilasmaksutuottojen vähenemisen lisäksi näytös- ja esitystoiminnan vähenemisestä ja yleisömäärien rajoittamisesta.

Opetusta on järjestelty terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden esim. ryhmäkokoja pienentämällä ja tekemällä tarvittavia laite- ja materiaalihankintoja. Opetustiloja on muunneltu toimivammiksi sekä vuokrattu lisää. Ryhmien pienentäminen on aiheuttanut osin tarvetta myös lisätyövoiman palkkaamiselle. Siivous- ja sijaiskulut sekä hallinnon työmäärä ovat poikkeuksetta lisääntyneet. 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 83 kpl, mikä vastaa 60 prosenttia taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevista oppilaitoksista. Hakijoista 23 on kunnallisia ja 60 yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, joiden oppilaitoksissa opiskelee yhteensä noin 51 000 taiteen perusopetuksen oppilasta.

Oppilaitoksista 139, eli noin 30 prosenttia kaikista taiteen perusopetusta antavista oppilaitoksista on taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä.  Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, kuvataiteessa, mediataiteissa, sirkustaiteessa, sanataiteessa, arkkitehtuurissa, teatteritaiteessa ja käsityössä.  Osaa taiteenaloista opetetaan pääosin yksilöopetuspainotteisesti ja osaa ryhmäopetuksena.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten päätoimipiste tai sivutoimipiste löytyy noin 80 prosentista Manner-Suomen kuntia, mutta opetus keskittyy Etelä-Suomeen; kolme suurinta maakuntaa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten päätoimipisteiden määrän perusteella ovat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.  

Noin puolet oppilaitoksista kattaa oppilasmaksuilla yli kolmasosan budjetistaan. Oppilaitoksista 70 prosenttia järjestää muuta maksullista toimintaa (kurssitoimintaa, koulutuksia, kouluissa tapahtuvaa kerhotoimintaa) taiteen perusopetuksen lisäksi.

Myönnetyt avustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen 

Lisätiedot: kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048

Muualla verkossa

Taiteen perusopetus (Opetushallitus)