Hyppää sisältöön

Yleisavustus opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustus

Avustusta voivat hakea vuonna 2021 taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten ylläpitäjät. Lista taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevista koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta myönnetään ajalla 1.1.–31.12.2021 koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai aiheutuvien oppilasmaksutulojen sekä muun varainhankinnan tulonmenetysten korvaamiseksi.  

Kyseessä on yleisavustus, joka tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen. Haettavalla valtionavustuksella on mahdollista kattaa ensisijaisesti taiteen perusopetuksen järjestämisestä muodostuneita käyttökustannuksia. Lisäksi avustusta voi hakea taiteen perusopetusoppilaitoksen muun kuin taiteen perusopetuksen opetustoiminnan käyttökustannuksiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2021 saakka.

Hakuaika alkaa 4.11.2021 ja päättyy 19.11.2021 klo 16.15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 6 758 000 euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset joulukuussa.

Koulutus Kulttuuri

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, puh. 0295 330 048, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea  osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta