Eläinlääkärikoulutusta koskeva selvitys

OKM003:00/2023 Kehittäminen

Hankkeen tehtävänä oli arvioida eläinlääkärikoulutuksen määrällisiä koulutustarpeita ja niiden muutostarpeita, arvioida mahdollisia muita syitä eläinlääkärien rekrytointiongelmiin ja arvioida koulutuksen ja työelämän kehittämisen toimia, joilla erityisesti tuotantoeläinlääkärien
ja valvontaeläinlääkärien saatavuutta voidaan parantaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM003:00/2023

Asianumerot VN/27803/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.10.2022 – 9.1.2023

Asettamispäivä 27.10.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen. Hankkeen toteuttamiseksi ministeriöt päättivät yhdessä eläinlääkärikoulutusta koskevan selvityksen hankkimisesta FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvityksen toteuttamisen ohjaamista varten ohjausryhmän.

Selvityksen tehtävänä on:
1) Tuottaa arvio eläinlääkärikoulutuksen määrällisistä koulutustarpeista ottaen huomioon eläköityminen, nykyiset koulutusmäärät ja arvio eläinlääkäritoiminnan tulevaisuuden tarpeista
2) Arvioida sitä, riittävätkö nykyiset eläinlääkärikoulutusmäärät tuleviin tarpeisiin ja ehdottaa miten tarvittaessa eläinlääkärikoulutuksen koulutusmääriä voidaan muuttaa työelämän tarpeiden näkökulmasta kestävälle tasolla.
3) Arvioida mahdollisia muita syitä eläinlääkärien rekrytointiongelmiin ja tehdä ehdotuksia eläinlääkärien veto- ja pitovoiman kehittämiseksi ottaen huomion alueelliset tarpeet ja erityyppisten eläinlääkärityön alat. Osana tätä tulisi ottaa huomioon, miten työhyvinvointia tukemalla, opiskelijoiden ohjauksella, nuorten ja yksin työskentelevien eläinlääkärien mentorointia ja mahdollisilla muilla toimilla voidaan parantaa eläinlääkärien saatavuutta, erityisesti tuotantoeläinlääkärien ja valvontaeläinlääkärien tehtävissä.
4) Arvioida mahdollisia muita koulutuksen kehittämisen toimia, joilla erityisesti tuotantoeläinlääkärien ja valvontaeläinlääkärien saatavuutta voitaisiin parantaa.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä oli arvioida eläinlääkärikoulutuksen määrällisiä koulutustarpeita ja niiden muutostarpeita, arvioida mahdollisia muita syitä eläinlääkärien rekrytointiongelmiin ja arvioida koulutuksen ja työelämän kehittämisen toimia, joilla erityisesti tuotantoeläinlääkärien
ja valvontaeläinlääkärien saatavuutta voidaan parantaa.

Lähtökohdat

Helsingin yliopisto vastaa eläinlääkäreiden kouluttamisesta Suomessa. Eläinlääkärin koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä. Suurin osa eläinlääkäreistä on kliinisessä potilastyössä tuotantoeläin-, pieneläin- tai hevoseläinlääkärinä. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan eläinlääkäreitä olisi tarvetta kouluttaa nykyistä enemmän. Vaikka tuotantoeläintilojen määrä on vähentynyt, eläinten määrä on kasvanut. Pieneläimiä ja hevosia on aiempaa enemmän. Lisäksi hallinnolliset muutokset ja työaikalainsäädännän muutokset lisäävät eläinlääkärien tarvetta. Eläinlääkäreitä on vaikeaa rekrytoida erityisesti tuotanto- ja valvontaeläinlääkäreiden tehtäviin. Tuotantoeläintilojen toiminta on tärkeää yhteiskunnan huoltovarmuuden näkökulmasta. Koulutusmäärät heijastuvat vaikeuksiin saada kliiniseen työhön suuntautuvia eläinlääkäreitä. Pula koskee sekä tuotanto- ja valvontaeläinlääkäreitä että muita kliiniseen työhön suuntautuvia eläinlääkäreitä.

Tuotanto- ja valvontaeläinlääkärien rekrytointiongelmien taustalla ovat riittämättömien koulutusmäärien lisäksi erityisesti työtehtäviin ja työpaikkoihin liittyvät vetovoimaongelmat. Haasteita ovat mm. raskas päivystystyö, palkkaus, työympäristöjen tarjoamat puutteelliset resurssit ja pienissä työyhteisöissä ja yksin tehtävässä työssä myös kollegiaalisen tuen puute.

Lisää aiheesta