Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietotuki hallitusneuvotteluihin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2023 15.54
Ulkokuva Säätytalosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu tausta-aineistoja eri aiheista hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Koosteesta löydät ministeriön vastauksia neuvottelujen aikana esitettyihin pyyntöihin sekä ennen neuvotteluja valmisteltuja tausta-aineistoja. 

Hallitusneuvotteluissa sovitaan hallitusohjelmasta, joka on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä poliittinen toimintaohjelma tavoitteista ja tärkeimmistä tehtävistä. Tietoon perustuvan päätöksen tueksi opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu taustamateriaalia neuvottelijoiden käyttöön. Neuvottelujen kuluessa ministeriö toimittaa myös tarkentavia aineistoja neuvottelijoiden pyynnöstä ja sen asiantuntijat voivat olla työryhmissä kuultavina.

Neuvotteluihin toimitetut muistiot ja kuulemisten aineistot

2.6.2023

1.6.2023 

26.5.2023

22.5.2023

17.5.2023

16.5.2023 

15.5.2023

12.5.2023

11.5.2023

9.5.2023

8.5.2023

5.5.2023

4.5.2023

3.5.2023

2.5.2023

Taustamateriaalit 

Hallitusohjelmakortit-kooste

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ennalta pyrkinyt tunnistamaan kysymyksiä, jotka voivat nousta hallitusneuvotteluissa esiin ja valmistellut niihin tietotukea ns. hallitusneuvottelukortteina. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön virkanäkemys 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi helmikuussa 2023 virkanäkemyksen sivistyspolitiikan suunnasta ja tulevalla hallituskaudella tarvittavista politiikkatoimista. Keskeisenä viestinä on, että Suomen menestys, hyvinvointi ja kestävä kasvu perustuvat tulevaisuudessakin inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasvuun ja innovaatioihin.

Sivistyskatsaus

Sivistyskatsauksessa luodaan kokonaiskuva opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kehityksestä viime vuosikymmenten ajalta. Sivistyskatsaus kokoaa tilasto- ja muita tietoja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalasta, sen kehityksestä ja tilanteesta kansainvälisessä vertailussa. Ministeriön ensimmäinen sivistyskatsaus julkaistiin tammikuussa 2023.

Muualla verkossa

Tietoa hallitusneuvotteluista ja niihin valmistautumisesta on koottu valtioneuvoston Hallitusneuvottelut 2023 –verkkosivuille.