Hyppää sisältöön

Uusi museolaki:
Museoiden valtionosuusjärjestelmä uudistuu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2018 13.34
Tiedote

Kaikki museot hakevat ensi vuoden alussa uudelleen valtionosuusjärjestelmän piiriin. Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Museoiden valtionosuus muodostuisi ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Valtioneuvosto antoi 18. lokakuuta eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi museolaiksi sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.

- Uudistuksella pyritään kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään lisäämään rahoituksen ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Suurimmat muutokset kohdistuvat museoiden alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Uusilla nimikkeillä halutaan selventää vastuumuseoiden tehtäviä ja rooleja. Vastuumuseoiden tehtävistä ja vastuumuseoksi nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin lailla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntäisi vastuumuseotehtävän museon ylläpitäjän hakemuksesta. Ministeriö arvioisi neljän vuoden välein, täyttääkö museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Suunnitelman toteuttamisesta museot neuvottelisivat nelivuosittain Museoviraston johdolla.

Uudistuksessa kaikki museot hakisivat uudelleen valtionosuuden piiriin. Päätökset museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi olisivat voimassa toistaiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioisi neljän vuoden välein, täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset. Valtionosuuden laskennallisina perusteina pysyisivät toimintayksikölle vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien määrä ja laskennallista henkilötyövuotta kohden määrätty yksikköhinta. Museoiden perusrahoituksen valtionosuusprosentti säilyisi nykyisellään 37 prosentissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaisi neljän vuoden välein museoiden rahoitusta koskevan suunnitelman, johon sisältyisi arvio valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määristä seuraavien neljän varainhoitovuoden ajaksi. Suunnitelman käyttöönotto lisäisi valtionosuuden määrän ennakoitavuutta ja edistäisi siten mahdollisuuksia toiminnan ja talouden pitkäjänteiseen suunnitteluun.

Alueelliset vastuumuseot saisivat jatkossa tehtäväkohtaista valtionrahoitusta alueellisiin tehtäviinsä: alueellisen museotoiminnan edistämistehtävään, kulttuuriympäristötehtävään sekä alueelliseen taidemuseotehtävään. Alueellisen vastuumuseotehtävän valtionosuusprosentti olisi 85. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaisi erikseen tehtäväkohtaisen rahoituksen perusteena olevan henkilötyövuosimäärän. Valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään myönnettäisiin harkinnanvarainen euromääräinen lisärahoitus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Nykytila

Museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä. Näihin museoihin kuuluu kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja erikoismuseoita. Korotettua valtionosuutta saavat alueellisten tai valtakunnallisten tehtäviensä perusteella 20 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota sekä 16 valtakunnallista erikoismuseota.

Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Eduskunta päättää henkilötyövuosien valtakunnallisesta maksimimäärästä. Yksikköhinta vahvistetaan toteutuneiden keskimääräisten käyttökustannusten perusteella. Vuodelle 2018 valtionosuusrahoitusta myönnetään museoille 33,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

- hallitusneuvos Joni Hiitola, OKM, p. 02953 30108
- kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, OKM, p. 02953 30281
- kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, OKM, p. 02953 30269

Muualla verkossa