Hyppää sisältöön

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Avustus

Hakuohjetta on korjattu 27.10.2022 klo 9.52: alatavoitteet ja avustuksen yleiskuvaus -kappale.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2023. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Liikunnallisen elämäntavan avustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikkumisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta valtakunnallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Haussa painotetaan useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.

Vuoden 2023 avustuksissa pääpainopisteinä ovat Ikiliikkuja-hankkeet sekä Liikkuvat-kokonaisuuden tuki- ja koordinaatiohankkeet. 

Avustusta voidaan myöntää

 • rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää

 • kunnille, jos hankkeen päätarkoitus on yksittäisen/-sten kunnan/-tien paikallinen toiminta,
 • kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvaan toimintaan,
 • yksittäisille työyhteisöille,
 • liikuntaseuroille,
 • yksityisille henkilöille ja
 • yhtiömuodossa toimivalle oikeushenkilölle (rajoitus ei koske korkeakouluja).

Keskeiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla.

Hakuaika alkaa 26.10.2022.
Hakuaika päättyy 30.11.2022 klo 16.15.

Avustamisen edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2023 talousarviossa. Avustuspäätökset pyritään tekemään huhtikuun 2023 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Koulutus Liikunta Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, puh. 0295 3 30054

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.