Hyppää sisältöön

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2024. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Tämän avustuksen avulla toimeenpannaan valtakunnallista liikkumisen edistämisen Liikkuvat-kokonaisuutta valtakunnallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Haussa painotetaan useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.

Vuoden 2024 avustuksissa pääpainopisteinä ovat Ikiliikkuja-hankkeet sekä Liikkuvat-kokonaisuuden tuki- ja koordinaatiohankkeet. 

Ikiliikkuja-hankkeissa voidaan avustaa aiemmin tästä avustusmuodosta rahoituksen saaneita jatkohankkeita sekä uusia hankkeita. Muiden hankkeiden osalta voidaan avustaa ainoastaan aiemmin tästä avustusmuodosta saaneita jatkohankkeita.

Avustusta voidaan myöntää 

 • rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää 

 • kunnille, jos hankkeen päätarkoitus on yksittäisen/-sten kunnan/-tien paikallinen toiminta,
 • kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvaan toimintaan,
 • yksittäisille työyhteisöille, 
 • liikuntaseuroille, 
 • yksityisille henkilöille ja
 • yhtiömuodossa toimivalle oikeushenkilölle (rajoitus ei koske korkeakouluja).

Keskeiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla.

Hakuaika alkaa 7.11.2023.
Hakuaika päättyy 11.12.2023 klo 16.15.

Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2024 talousarviossa. Avustuspäätökset pyritään tekemään huhtikuun 2024 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

 • Liikuntalaki (390/2015) 
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Koulutus Liikunta Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, puh. 0295 330 054

Hallinnollinen avustaja Lotta Melanen, puh. 0295 330 253

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.