Hyppää sisältöön

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Avustus

Vuoden 2023 haku avataan lokakuun aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2022. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan avustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikkumisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia valtakunnallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Haussa painotetaan useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.  Vuoden 2022 avustuksissa painotetaan tämän haun tavoitteiden toteuttamista tukevia tuki- ja koordinaatiohankkeita sekä aiemmin tästä avustusmuodosta rahoituksen saaneita jatkohankkeita. Määrärahatilanteen salliessa, voidaan lisäksi rahoittaa haun tavoitteiden kannalta erityisen ansiokkaita, merkityksellisiä, laaja-alaisia ja/tai innovatiivisia uusia hankkeita. Korkeakoulujen liikunnallistamishankkeista voidaan kuitenkin avustaa ainoastaan jatkohankkeita.

Avustusta voidaan myöntää

 • rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää

 • kunnille, jos hankkeen päätarkoitus on yksittäisen/-sten kunnan/-tien paikallinen toiminta,
 • kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvaan toimintaan,
 • yksittäisille työyhteisöille,
 • liikuntaseuroille,
 • yksityisille henkilöille ja
 • yhtiömuodossa toimivalle oikeushenkilölle (rajoitus ei koske korkeakouluja).

Keskeiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla.

Hakuaika alkaa 26.10.2021.
Hakuaika päättyy 30.11.2021 klo 16.15.

Jatkohankkeiden avustuskausi alkaa siitä, mihin aiemman vuoden käyttöaika on päättynyt.

Uudet hankkeet voivat olla yksi- tai kaksivuotisia. Yksivuotisissa hankkeissa avustuskausi on pääasiallisesti 1.6.2022-31.5.2023. Kaksivuotisissa hankkeissa avustuskausi on pääasiallisesti 1.6.2022-31.5.2024. Kaksivuotisten hankkeiden avustus pyritään myöntämään yhdellä päätöksellä koko kaksivuotiskaudelle.

Avustamisen edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2022 talousarviossa. Avustuspäätökset pyritään tekemään huhtikuun 2022 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Koulutus Liikunta Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, puh. 0295 3 30054

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.