Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen ohjauksen ja rahoituksen kansainvälinen arviointi julkaistiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2023 10.01
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten ministeriön tulisi kehittää korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla parantaa korkeakoulujen laatua ja vaikuttavuutta.

Tiedonkeruusta, kyselyistä, haastatteluista ja kansainvälisestä vertailusta koostuneen arvioinnin toteuttivat Technopolis Group ja 4Front. Arvioinnin loppuraportti julkaistiin 16. kesäkuuta.

– Arviointi tarjoaa arvokasta tietoa korkeakoulujen ohjauksen ja rahoitusmallien uudistamista koskevan työn pohjaksi. Erityisen tärkeitä ovat havainnot ja ehdotukset korkeakoulujen tulevaisuuteen suuntautuvan kehittämistyön tukemiseksi, ylijohtaja Atte Jääskeläinen sanoo.

Arvioinnin mukaan nykyisessä ohjausjärjestelmässä yhdistyy korkeakoulujen vahva autonomia ja tehokkuutta painottava rahoitusmalli. Järjestelmä pyrkii säilyttämään nykytilaa. Muutokset ovat tarpeen, jos ohjauksessa halutaan painottaa nykyistä enemmän katsetta tulevaisuuteen.

Rahoituksen periaatteet tunnetaan hyvin korkeakouluissa ja rahoitusmallilla on merkittävä vaikutus myös korkeakoulujen autonomian piirissä oleviin päätöksiin. Yleisellä tasolla rahoitusmallia pidetään toimivana ja läpinäkyvänä verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Malli kuitenkin kannustaa korkeakouluja yhdenmukaisuuteen ja keskinäiseen kilpailuun, vaikka ohjauksen tavoitteena olisikin korkeakoulujen erikoistuminen ja yhteistyö.

Arviointiraportissa hahmotellaan toimia, joilla ministeriö voisi edistää kansallisten korkeakoulupoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Toimet liittyvät esimerkiksi korkeakoulujen strategisen kehittämisen ja profiloitumisen tukeen, opiskelijamäärien kasvattamiseen ja TKI-kapasiteetin laajentamiseen. Korkeakoulujen rahoituspohjaa voitaisiin laajentaa niin, että julkisen rahoituksen rinnalle tulisi uusia tulonlähteitä.

Final report: Evaluation of the governance and funding practices used by the Ministry of Education and Culture for steering Finnish Higher Education Institutions

Lisätietoja arvioinnista

Lisätietoja korkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisesta

  • Opetusneuvos Jorma Karhu, p. 0295 330 139
  • Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, p. 0295 330 223
  • Opetusneuvos Maarit Palonen, p. 0295 330 243

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamista valmistelee parhaillaan laajapohjainen työryhmä, jonka tulee 15.12.2023 mennessä tehdä ehdotukset korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen ja niiden pohjalta ehdotukset tarvittavista säädösmuutoksista. Työryhmä tukee myös opetus- ja kulttuuriministeriötä ohjauskäytänteiden uudistamisessa ja sopimuskauden 2025–2028 valmistelussa. Työryhmän toimikausi päättyy 30.4.2024.