Hyppää sisältöön

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen:
Hallitukselta isot panostukset tutkimukseen ja koulutukseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2018 14.11
Tiedote

Hallitus sopi keskiviikkona 29.8. budjettiriihessä valtion vuoden 2019 talousarvioesityksen sisällöstä. Tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan lisätään 112 miljoonaa euroa. Määrärahojen korotus on pysyvä. Työvoiman saatavuus turvataan ja pitkään työttömänä olleiden työllisyyttä edistetään. Lisäksi hallitus päätti nopeavaikutteisista toimista osaajapulaan vastaamiseksi sekä lisärahoituksesta lukioon.

– Iloitsen merkittävistä 112 miljoonan euron korotuksista tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitukseen. Lisäykset ovat pysyviä ja ne edistävät osaamiseen perustuvaa kasvua. Ne ovat panostuksia nuorten tutkijoiden uriin, uutta luovaan tutkimukseen ja Suomen uudistumiseen, iloitsee opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Osaamisen tulevaisuusbudjetti luo pohjan tavoitteelle, että vuoteen 2030 mennessä 4 % kansantaloudesta käytetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetusministeri jatkaa.

Budjettiesityksessä Suomen Akatemian avustusvaltuuksia tieteelliseen tutkimukseen nostetaan pysyvästi 25 miljoonalla eurolla. Tutkimusrahoituksen lisäys kohdistetaan erityisesti nuorille tutkijoille. Ammattikorkeakouluissa tehtävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tuetaan 5 miljoonalla eurolla.

Business Finlandin yrityslähtöisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan myöntövaltuuksiin lisätään 69 miljoonaa euroa. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy saa 7 miljoonan euron lisärahoituksen, ja valtion tutkimusrahoitukseen yliopistosairaaloissa lisätään 6 miljoonaa euroa.

Määrärahalisäykset perustuvat kolmen kansliapäällikön työryhmän esityksiin työllisyyden ja kasvun edellytysten parantamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriötä ryhmässä edusti kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

– Hallituksen päätöksellä tuetaan merkittävästi tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua ja uudistumiskykyä. Erityisen tärkeätä on painotus nuorten tutkijoiden urien kehittämiseen. Tämän mahdollistaa Suomen Akatemian myöntövaltuuden nostaminen, sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

– Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan Business Finlandin myöntövaltuuden lisäämisellä 69 miljoonalla eurolla. Ratkaisu on tasapainoinen ja parantaa soveltavan tutkimuksen rahoitusta, kansliapäällikkö jatkaa.

Osaavan työvoiman saatavuuteen täsmätoimia

Eri alojen osaajapulaa helpotetaan nopeavaikutteisilla osaamisen kehittämisen täsmätoimilla.

– Työvoiman saatavuusongelmat rajoittavat jo yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäämme jo tänä vuonna uutta kohdennettua, lyhytkestoista koulutusta, jota toteutetaan yhteistyössä työelämän ja erityisesti rekrytoivien yritysten kanssa, sanoo opetusministeri Grahn-Laasonen.

Korkeakouluille myönnetään jo vuoden 2018 lisätalousarviossa 10 miljoonan euron lisärahoitus koulutuksen laajentamiseen osaajapula-aloilla, kuten ohjelmistoalalla, rakennusalalla, teknologiateollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla.
Ammatillisen koulutuksen osaamispilotteja jatketaan. Lyhytkestoiseen koulutukseen, joka tähtää tutkinnon osan tai pienemmän osaamiskokonaisuuden opiskeluun, suunnataan 10 miljoonaa vuoden 2018 lisätalousarviossa.

Maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen ja työhön nopeutetaan. Maahanmuuttajien koulutukseen (osaamiskeskustoiminta) suunnataan vuoden 2018 lisätalousarvioissa 5 miljoonan euron euron määräraha vuonna yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Lisäksi lisätalousarviosta korkeakouluille kohdennetaan 3 miljoonan lisäys, jolla ohjataan opiskelijoita koulutukseen ja työelämään sekä toteutetaan lyhytkestoisia koulutuksia. Työelämän ulkopuolella olevien kielitaidon parantamiseen puolestaan lisätään 2 miljoonaa euroa.

– Hallitus on tehnyt runsaasti töitä, jotta maahanmuuttajien polut koulutukseen ja työelämään olisivat sujuvampia. Työtä voidaan nyt jatkaa yhdessä korkeakoulujen, kansanopistojen ja kansalaisopistojen kanssa, ministeri sanoo.

Lukiouudistusta tuetaan, varhaiskasvatukseen lisärahoitusta

Lukio- ja ylioppilastutkintouudistuksen toimeenpanoon varataan 10 miljoonan euron määräraha.

– Lukio saa nyt tarvittavaa uutta rahoitusta. Tähän on nyt erityinen tarve, kun lukio ja ylioppilaskirjoitukset uudistuvat. Uusi lukio tarjoaa uusia mahdollisuuksia monitieteisiin, oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin, kansainvälistymiseen sekä yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa, sanoo opetusministeri Grahn-Laasonen.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 miljoonan euron määräraha huhtikuun kehysriihen päätöksen mukaisesti. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 miljoonan euron määräraha.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan, ja uudistusta tuetaan edelleen 15 miljoonan euron lisärahoituksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee vammaispalvelulain uudistusta. Hallitus on päättänyt, että uudistuksen yhteydessä vammaisten lasten oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen laajenee. Nykyisellään oikeus koskee vain kehitysvammaisia lapsia. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi uudistuksessa lähtökohdaksi otetaan se, että perustasoa korkeampaa vammaistukea saavilta lapsilta ei perittäisi varhaiskasvatuksen maksuja. Maksutason alenema kompensoidaan kunnille. Uudistetun vammaispalvelulain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021.

Lisätietoja:
•    erityisavustaja Daniel Sazonov (opetusministerin haastattelupyynnöt, peruskoulu, 2. aste), puh. 045 129 6812
•    erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo (varhaiskasvatus, korkeakoulut, maahanmuuttajat), puh. 050 302 8246
•    kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (työllisyyden ja kasvun esitykset), puh. 02953 30182
•    talouspäällikkö Pasi Rentola, puh. 02953 30211
_ _ _

Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston jälkeen 17.9.2018. Tällöin esitys annetaan eduskunnan käsittelyyn.


Hallituksen yhteinen tiedote 29.8.2018: Osaaminen, työllisyys, kasvu ja ruoka pääosissa vuoden 2019 budjettiesityksessä

Ministeri Sampo Terhon tiedotteessa kerrotaan opintotuen muutoksista ja Liikkuva koulu -ohjelmasta

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Tiede Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus