Hyppää sisältöön

Ehdotus suurtapahtumastrategiaksi valmisteilla

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2022 10.23
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan ehdotuksen suurtapahtumastrategiaksi. Työryhmän toimikausi on 22.8.2022 - 28.2.2023.

- Kesän aikana moni varmasti huomasi, kuinka merkittävällä tavalla tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä ja elämyksiä. Lisäksi ne tuovat työtä ja taloudellista hyötyä alueille kautta Suomen. Alan vahvistamiseen ja myös kansainvälisen potentiaalin kartoittamiseen tarvitaan kansallinen strategia, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Työryhmän tehtävänä on koota tarpeelliset ehdotukset aiemmin laadituista asiakirjoista ja toimijoiden hyvistä käytänteistä sekä laatia suurtapahtumien hakemiseen liittyvät periaatteet, ja periaatteet rahoituksellisten kumppanuuksien rakentamiselle yksityisten toimijoiden ja julkisen vallan välille.

Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty valtiosihteeri Tuomo Puumala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Taustaa

Kulttuuri- ja liikunta-alan tapahtumat, messut sekä koko tapahtuma-ala on kärsinyt merkittäviä taloudellisia menetyksiä Covid-19 pandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen keväästä 2020 lähtien kevättalveen 2022 saakka.

Alan toimijoiden yleiset toimintamahdollisuudet ovat palautuneet, mutta alan on arvioitu toipuvan hitaasti johtuen muun muassa alan rahoituksellisen aseman heikkenemisestä ja yleisöjen hitaasta palaamisesta tapahtumien pariin.  Myös matkailun on arvioitu elpyvän vasta vuosien kuluessa pandemiaa edeltäneelle tasolle. 

Tapahtumien taloudellinen vaikutus ulottuu suoraan ja välillisesti useimmiten tapahtumapaikkakuntaa laajemmalle alueelle. Tapahtumat työllistävät ja niiden elinvoimaa ja paikkakuntien houkuttavuutta lisäävä merkitys on suuri.

Erityisesti suurtapahtumien saaminen paikkakunnille merkitsee usein monille vuosille ulottuvia vaikutuksia. Suurtapahtuman järjestäminen lisää myös monin tavoin kansainvälisen tason osaamista paikkakunnille ja järjestämisessä mukana oleville tahoille.

Suurtapahtumastrategiaa valmisteleva työryhmä

Lisätietoja: valtiosihteeri Tuomo Puumala, p. 0295 161 002

Aiempia aiheeseen liittyviä selvityksiä

Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa –selvitys (Suomen Olympiakomitea)

Kansainväliset suurtapahtumat Suomessa (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:27)

Kulttuuritapahtumien järjestäminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21)

Festivaalien Suomi (Cupore)

Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa, katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen (Cupore)

Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja –avustusohjelmia (Cupore)

Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus (Cupore)