Suurtapahtumastrategiaa valmisteleva työryhmä

OKM036:00/2022 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus suurtapahtumastrategiaksi
- kokoamalla tarpeelliset ehdotukset aiemmin laadituista asiakirjoista ja toimijoiden hyvistä käytänteistä
- laatimalla alalle periaatteet suurtapahtumien hakemiseen sekä periaatteet rahoituksellisten kumppanuuksien rakentamiselle yksityisten toimijoiden ja julkisen vallan välille

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM036:00/2022

Asianumerot VN/19983/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.8.2022 – 28.2.2023

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus suurtapahtumastrategiaksi.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus suurtapahtumastrategiaksi
- kokoamalla tarpeelliset ehdotukset aiemmin laadituista asiakirjoista ja toimijoiden hyvistä käytänteistä
- laatimalla alalle periaatteet suurtapahtumien hakemiseen sekä periaatteet rahoituksellisten kumppanuuksien rakentamiselle yksityisten toimijoiden ja julkisen vallan välille

Lähtökohdat

Kulttuuri- ja liikunta-alan tapahtumat, messut sekä koko tapahtuma-ala on kärsinyt merkittäviä taloudellisia menetyksiä Covid-19-pandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen keväästä 2020 lähtien kevättalveen 2022 saakka. Alan toimijoiden yleiset toimintamahdollisuudet ovat palautuneet, mutta alan on arvioitu toipuvan hitaasti.
Suurtapahtumien järjestämisestä kilpaillaan usein kansainvälisesti. Hakuprosesseihin ja tapahtumien järjestämiseen liittyvää osaamista on Suomessa, mutta osaaminen on osin kapeaa. Rahoituksellisten haasteiden ratkaiseminen vaatii julkisen tahon ja yksityisten toimijoiden välisiä kumppanuuksia, joiden luomiseen tarvitaan lisää osaamista. Kansallinen suurtapahtumastrategia kuitenkin puuttuu Suomesta.

Lisää aiheesta

Ehdotus suurtapahtumastrategiaksi valmisteilla

OKM TEM Uutinen 22.8.2022 10.23