Opettajankoulutusfoorumi Pedaforumissa 2019

Torstai 6.6.2019 klo 12.30 –  13.45

Helsingin yliopisto

Opettajankoulutusfoorumi osallistuu Pedaforum-päiville. Päivien tavoitteena on jakaa tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä laadukkaan oppimisen ja opetuksen toteuttamiseksi. Päivät tarjoavat sekä tieteenalakohtaisia että tieteiden välisiä kohtaamisia ja edistävät osallistujien verkostoitumista.

Opettajankoulutusfoorumi opettajankoulutusta uudistamassa

Koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä opettajankoulutuksen toimintaympäristöt, opetussuunnitelmat ja oppimisympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Tämä haastaa opettajat ja opettajankouluttajat uudistamaan toimintatapojaan, kuten pedagogiikkaa ja tapoja toimia yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa sekä oppimaan jatkuvasti uutta. Uusi Opettajankoulutusfoorumi asetettiin vuosiksi 2019–2022. Foorumin tehtävänä on edistää opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumista sekä tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita ja tulosten leviämistä opettajankoulutuksen käytäntöihin. Symposiumissa esitellään kehittämishankkeiden tuloksia ja keskustellaan opettajankoulutuksen tulevaisuudesta.

Paikka: Sali Exactum, B222, Helsingin yliopiston Kumpulan kampus, Pietari Kalmin katu 5, Helsinki

Pedaforum 2019 ohjelma (pdf)

 

Esitysaineistot

Opettajankoulutusfoorumi opettajankoulutusta uudistamassa
Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

TerOpe-hanke – Osaavat opettajat yhdessä!
Professori Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto
Post-doctoral researcher Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto

ULA – Uutta luova asiantuntijuus
Projektitutkija Teppo Toikka, Jyväskylän yliopisto

Ope osaa -hanke opettajan pedagogisten opintojen kehittäjänä
Yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto

 

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut