Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Kajaani

Keskiviikko 17.5.2017 klo 12.30 –  16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuoden hanke.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kajaanin kaupungin sivistystoimialan kanssa.

Työpajan alaryhmät:

1 Oppijalähtöisyys
2 Uudet oppimisympäristöt
3 Uusi opetussuunnitelma
4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri
5 Opetuksen digitalisaatio
6 Opettajien osaamisen kehittäminen

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Ohjelma

Työpajan aineisto

Tilaisuuden avaus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Käytännön vinkkejä tutoropettajien arjen työhön
Erityisasiantuntija Leena Pöntynen, Kuntaliitto

Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Valokuvia työpajasta [Flickr]

Paikka

Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2A, Kajaani

Kohderyhmät

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Tausta-aineisto

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Lisätiedot

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, sanna.vahtivuori-hanninen(a)minedu.fi, puh. 0295 3 30134

Sivistystoimialan johtaja Mikko Saari, Kajaanin kaupunki, mikko.saari(a)kajaani.fi, puh. 044 7100 235

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen, nina.parkkulainen(a)minedu.fi, puh. 0295 3 30245