Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Miten korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdentuvaa koulutustarjontaa voidaan uudistaa jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi? Korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ja muut sidosryhmät kutsutaan keskustelemaan jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanosta.

Järjestäjä: OKM