Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Tervetuloa 11.10.2021 klo 10 - 12 kulttuuriperintöstrategian valmisteluun liittyvään työpajaan "Perintöä odotellessa: Haasteita ja ratkaisuja kulttuuriperinnön siirtämiseen ja vaalimiseen". Aiheeseen johdattavat professori Janne Vilkuna ja pääjohtaja Tiina Merisalo. Työpaja pidetään suomeksi ja ruotsiksi.

Järjestäjä: OKM

Miten korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdentuvaa koulutustarjontaa voidaan uudistaa jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi? Korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ja muut sidosryhmät kutsutaan keskustelemaan jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanosta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteisen seminaarin Taiteen edistämiskeskus Taiken kanssa 14.10.2021. Ohjelma pohjautuu Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraporttiin ja sen jatkotyöhön.

Järjestäjä: OKM

Koronapassi käyttöön -tilaisuuden tarkoituksena on antaa koronapassia käyttäville tahoille katsaus koronapassin tilanteeseen, tekniseen toteutukseen ja tukeen.

Järjestäjä: STM, TEM, OKM

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministerit kiertävät syksyn ja talven aikana eri puolilla maata kuuntelemassa suomalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta. Viestit välitetään osaksi EU-tason pohdintaa siitä, millaista Eurooppaa haluamme rakentaa.

Järjestäjä: OKM

Minne digitaalisen kulttuuriperinnön katse suuntautuu jatkossa? Tapahtumassa arkistot, kirjastot ja museot pääsevät vaikuttamaan uuden kulttuuriperintöstrategian valmisteluun digitaalisuuden silmälasein.

Järjestäjä: OKM

OKM järjestää kolme saman sisältöistä keskustelutilaisuutta

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus järjestävät yhteistyössä tutkimuspohjaisen webinaarisarjan perusopetuksen oppilaanohjauksen Oikeus oppia –hankkeiden tueksi. Webinaarisarja on tarkoitettu ensisijaisesti Oikeus oppia –ohjelman kautta valtion erityisavustusta saaneille perusopetuksen hankkeille.

Järjestäjä: OKM

OKM järjestää kolme saman sisältöistä keskustelutilaisuutta

Järjestäjä: OKM