Valtioneuvoston asetus OKM/2024/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Hallitusneuvos Laura Hansen, p. +358 295 330 098

Asia

Asetuksella ehdotetaan korotettavaksi avoimesta korkeakouluopetuksesta ja erillisistä opinto-oikeuksista perittävää enimmäismaksua 15 eurosta 45 euroon opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä. Ammattikorkeakoulut voisivat päättää jatkossakin myös tätä matalammasta hinnoittelusta tai täysin maksuttomasta tarjonnasta. Asetuksella toimeenpannaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaus lisätä koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia periä nykyistä korkeampia maksuja, jotka vastaavat paremmin koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Hallitusohjelman mukaisesti tällä mahdollistetaan monipuolinen osaamisen kehittäminen eri aloilla avoimen korkeakouluopetuksen kautta.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.5.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.