Valtioneuvoston asetus OKM/2024/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Hallitusneuvos Laura Hansen, p. +358 295 330 098

Asia

Asetuksella ehdotetaan korotettavaksi avoimesta yliopisto-opetuksesta ja erillisistä opinto-oikeuksista perittävää enimmäismaksua 15 eurosta 45 euroon opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä. Yliopisto voisi päättää jatkossakin myös tätä matalammasta hinnoittelusta tai täysin maksuttomasta tarjonnasta. Asetuksella toimeenpannaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaus lisätä koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia periä nykyistä korkeampia maksuja, jotka vastaavat paremmin koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Hallitusohjelman mukaisesti tällä mahdollistetaan monipuolinen osaamisen kehittäminen eri aloilla avoimen korkeakouluopetuksen kautta.

Lisäksi lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin jälkeistä ns. uudelleenkirjautumismaksua ehdotetaan korotettavaksi 35 eurosta 50 euroon. Asetukseen ehdotetaan myös lisättäväksi opiskeluoikeuteen myönnettävän lisäajan hakemista koskeva 50 euron suuruinen maksu ammattikorkeakouluissa jo perittävää maksua vastaavasti. Asetuksesta ehdotetaan lisäksi poistettavaksi eräät jo vanhentuneeseen lainsäädäntöön liittyneet maksut.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.5.2024. Uudelleenkirjautumismaksun ja lisäajan hakemista koskevan maksun osalta asetus tulisi voimaan 1.1.2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.